Posts Tagged ‘iarna’

3
Mar

Iarnă, tu!

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Iarnă, tu scăpaş mărjele
Prăstă gândurilii mele,
Satu doarme şî pustiu
Unge umblu nu măi şciu…

Ninje, norii dă pămucă,
Mă găsăsc şî mă apucă,
Gându chinuit dă cine,
Parcă pringe rădăşine…

Mă bâzgoi şî mă oceş,
Gându o apucă greş,
Pră cărarea dăsplecită
Şî dă nie acoperită.

Dân pucerea călătoare,
Îmi aleg gându şe moare,
Iarnă ce născocoreşci,
Bătrânită la fereşci.

Noapcea prinsă după grindă
Măi probeşce să ce prindă
Numa tu şelaină, hoaţă
Ai fujit cu gându-n braţă!

Iarnă tu scăpaş şî dacă
Gândurilii mele pleacă…
Noapcea toată mă îmbie
Să îmi lase satu mie…

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

23
Feb

Pucerea nopţî

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Nişi iarna care îi beceagă,
D–atâta jer învăluită,
Nişi ea nu poace să–nţăleagă
Pucerea nopţî borosâtă…

În sat măimuşili dă nie,
Îş strâng cemărilii dân noapce,
Şî să scobor în soba mie
Într-un cântat dă fum şî şoapce

Mă-nverpelesc şî mă bâzgoi,
Sâmt iarna chicită cecuş
Şî măimuşili ca noi
Îmi fac în gânduri lunecuş.

Tăţ ninş ocheţî nopţî pier,
Cu neauă multă mă îmbrac,
Pucerea nopţî o aşer,
Şî vântu fuje pă socac!

Dân soba me gânduri culeg,
Ocheţu nopţî să-l chicesc
Nu şciu şe noapce să culeg
Nişi care să o mai aleg!

Iar ninje, iarna becejâtă,
Să tot străcoare aşceptâd,
Pucerea nopţî oceşâtă,
Şăge ascunsă după gând!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

22
Feb

Iarna dân noi

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Nimic nu să auge, lumea–o aţâpit
Soarilii dă mult, parică o murit,
Să răstoarnă şeriu, fuljii umblă goi
Iarna bleucoceşce cu iarna dân noi.

Ne apringe-o steauă calea cătră apus,
Îngropaţ dă gânduri merjem cătră sus
Satu nostru moare şî învie când,
Arănjilii nopţî răsună plângând!

La marjina vieţî picură poveţ,
Poşoare dă neauă ne bat la ocheţ,
Lumina dân noapce, moare nu să stânje,
Iarna întră gheţuri amare ne strânje!

Am murit şî iarna, pomană ne pune,
Satu-i prăgăcit pântru- ngropăşiune,
Şî cum plânje şeriu, lacrima îngheţă,
Iarna dân noi faşe o cruşe dă gheaţă!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

4
Feb

Strâgoii nopţî

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Sâmt lacrimi dă lună,
Şî noapcea mă doare dă mult,
Stâgoii nopţî s-adună,
Aud numa paş şî ascult.

Ninje şî vântu mă doare,
O umbră crescută dă nie
Îşî faşe în mine scăpare
Să doarmă, o numa să stie.

Strâgă noapcea şî răspund,
Glasuri moarce ca dă fum
Numa umbre să aud,
Şî nu caltă nişi un drum…

Moare uliţa dă tot,
Mozoimane umblă parcă,
Umbra nopţî mă socot,
Mă gorgoane, mă încarcă….

Lacrimi dă lună să strâng,
Ninje şî noapcea să ceme,
Nişi ochii iernii nu plâng,
Strâgoii muşcă dân vreme!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , , ,

3
Feb

Aproape-i iarna

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Aproape-i iarna şî răspund
Cătră cemări dă noapce bună,
Când umblu parcă să–m-ascund
Dă flujii aşcernuţ dă lună.

Şî albu îmi negreşce gându,
Sâmt apăsări care mă strâng,
Iar satu trămură bolându,
Când toace lămpili să strâng.

Nişi uliţa nu să măi vege,
S-ogene şî adoarme parcă,
Mereu, mereu totu să pierge
În linişcea şe mă încarcă.

Dân soba me, zăresc ocheţî,
Cum înfloresc şî să dăşâră,
D–afară îi păzăsc sloieţî,
Şî jeru care să răsfiră.

Urme dă paş rămân şî pier,
Ascunşă-n gându becejât,
Iarna-i în sobă şî pă şer
Şî unge ninje oceşât…

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

30
Jan

Toarse iarna

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Toarşe iarna fulji dă lână
Şeriu numa o străjeşce,
Câtă vreme-o să râmână
Oare să năcocoreşce?

Satu să albii şî parcă,
Scoace numa fum pă nări,
Ninje şî neaua înşearcă,
S-astupe mulce cărări.

Jier să fie, da dă unge,
Soarili-ş arată nasu…
Numa neaua tot ascunge,
Urmilii, gându şî pasu.

Să înşâră luna ninsă,
Să apringe-ntr-o lumină,
Jiocu fuljilor să stânsă
Parcă sprâjâţ dă ogină.

Toarşe iarna fulji dă lână,
Ba nu să născocoreşce,
Şî scapă fusu dân mână
Adormită să suşeşce.

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

25
Dec

Larma si pitarai

Posted by: Valentin Palconi    in literatura romana

 
Iarna-ş scutură şiupagu
Prăstă lumea dărinată
Neaua rige lângă pragu
Satului parică zuitată…

Căşâlii şiuperşi dă mai
Înălbice dă puceri
Îmbrăcace în alai
Abe răsuflă pră nări.

Uliţa–sărpe d-arjint
Şuşită după covei
Dăparce şoapce dă cânt
Să aud. Îş piţărăi.

Jeru îş faşe cunună
Şî o pringe pră ocheţ
Cu sânzâine dă lună
Prinsă pră gard, la voreţ.

Ninje iar, dăşchid fereastra,
Înţăpenită c-o mână,
Luna îş arată creasta
Piţărăii trăb’să vină!

Iaca doi: d-abe păşăsc,
- Bună zâua lu Ajiun!
Nuşile le prăgăcesc
În straiţă să i le pun …

Glasu lor jeru stăveşce
Îş mişi cu ochii sănini
Bucuroş trec păoreşce,
Să cânce şî la veşini.

Neaua le astupă paşi
Jeru cântă sub gorun
Iarnă îş caută nănaşî
Oare ninje dă Crăşiun?

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , , ,

9
Dec

Iarna me

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Fulji dă nie să dăzmeardă,
Iarna hoaţă rătăşeşce,
Şeru ca o dună spartă
Numa să rostogleşce…

Să sloboage întră dzî,
Parcă dă puceri scăpat
Un soare şe n-auzî
Blânda cemare dân sat.

Căşâlii fumegă parcă,
Şî norii albi să afundă,
Înghesuiţi ca-n cotarcă,
Numa, numa să îmburdă!

Mă băzgoi cătră fereastră,
Iarna-mi picură un gând,
Aş pringe şeru dă creastă
Da s-ascunge ca bolând!

Ninge noapcea mă apucă
Întră fuljii ostăniţ
Vre cu sania să mă ducă
După anii rătăşiţ…

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

3
Dec

Asa iarna

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Priponită sub călpaşe,
Iarna întră doi sloieţ,
Şiuleşce jeru se stoarşe
Vremea unei gimineţ…

Când mâniată să-nfoiae,
Strânje jeru întră ghinţ
Când linişcită s-ogoaie
Oceşâtă dă părinţ.

Nişi nu ninje şi şe dacă,
Şăge cu neaua în braţă,
Şeru să albi îmi par’că
Cu şerşei dă gimineaţă!

Satu, jeru primeneşce,
Cânii latră, o să fac,
Iarna mă dăzmecişeşce,
Io mă spăriai şî tac…

Nu tu, neauă şe străluşe
Gându pringe, să scoboare,
Mă bâzgoi unge să duşe,
Cătră iarna călătoare?

Dân alaiu gimineţî,
Numa vântu să răsfiră,
Iarna îş şcearsă ocheţî
Strânsă întră pătrăfiră!

Sângură iarna suspină
Satu becejât şiuleşce,
Neauă nu-i, trăbe să vină,
Sau numa prăbăluieşce?!

Gimineaţa ţâne pasu…
Linişcea înşepu să şearnă
Satu îş stânsă limpasu
Fără jier, cu aşa iarnă!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

7
Nov

Pastel inghetat

Posted by: Valentin Palconi    in literatura romana

 
doar păsările morţii scrutează
bolta noastră
se scutură ninsoarea din pomii
ce se rup
au îngheţat şi geamul şi florile
din glastră
iar câinii-şi urlă frigul cu
urlete de lup

e iarna deznădejdii cu ochi mărunţi
de vrăbii
cu dinţi iesind din soare
lungi lame de pumnal
cu casa sfârtecată de turturi şi
de săbii
şi promoroaca strânsă-ntr-un
nechezat de cal

zăpada nesfârşită luceşte
ca o salbă
nici timpul nu mai este ce-a fost
într-altă viaţă
avem priviri pierdute în
depărtarea albă
şi-n suflete antarctici
de moarte şi
de gheaţă

Autor Sorin Olariu

Tags: , , , ,