Archive for the ‘literatura romana’ Category

 
Îi noapce în mine şi toamnă
Rugjină, rujină şi fum,
Şi păşi tei şe mă-ngeamnă
Să strâng toată noapcea pă drum …

Tu umbli în mine, ce văd,
Îmi torni dân rugină oţâră
N-ajunje atâta prăpăd
Ş-o tomnă şe numa şpăţâră …

Mă laş să alerg pră cărări
Rătăşit la capăt dă vreme,
Ce sui în mine pră scări
Ş-asculţ la noapce cum jeme …

Un jioc sălbacic dă umbre,
Tot satu în mine scoboare
Păsăsc pă ulită strâmbe
Ş-atâta rujină mă doare.

Otravă dă toamnă în sânje
Şî noapce bătută dă şeas,
O mână beceagă mă strânje
Măi am pucere s-o las …

Mă pierd întră urme dămult
Şî toamna parcă cloşeşce;
Paşi tei, paşi tei îi ascult
Şi noapcea în mine tot creşce …

Autor Sergiu Boian

 
Moşu Ion şî uina Floare
Să pusără într-o sară
Să givană , drajii mei,
Baş dă criza finaşiară.

-Audz Ioane, mă ghingi,
Şe ce tăt băzgoi la priză,
Să faşem ca guvernanţî
Şî noi un program dă criză!

-Şe program, şe criză ai ?
Să cem cumva vro sălvare,
-Da dă unge să reduc,
Să fac la porţâie măncare!

-La porţâie? Asta cum vine?
-O reduc la jiumătace
Să faşem economie,
Nu măi mânşi pă săturace!

Şî dân cât noi am mânca
Două săptămâni, îi bună!
Crumpi, păsulă şi curechi,
Aşa mâncăm într-o lună!

Îs dăşceptă dzî ortaşe,
Trăbe să dai cu mulţamu
Şî c-ai dân părlăment,
Să sămnedz, iuce programu!

-Îl sămenedz, pântru mâncare,
Cum ai spus tu , aşa fie!,
Numa să nu vină criza,
Şî la vasu dă răchie!

Autor Sergiu Boian

 
O văzut şî moşu Laie,
La tălevizări asară,
Dă neşce dzâle c-ar fi
Şică ,, gripă aviară’’.

Să băzgoiae la nevastă,
- Aşa şeva nu să poace,
Audz , să vină să–ţ ie
D-acas găinilii toace!

- Şe ce spării ca bolându,
Poace că a noaşce n-au,
Gripă d-asta găinească
Şî aşa nu n-i le iau!

- Şe vorbeşci , că le pasă,
Dacă au sau nu, dăloc,
Le suie în cămioane
Şî dup-aia le dau foc!

- Atunşia, şcii şe-m veni,
Dzâsă baba mare-n gură,
Le tăiem şî o să le punem,
Baş pă toace la untură!

- Aşa babo, nu să poace
Că dacă or fi beceje,
Ne ie dracu şî pă noi
Sau măi şcii şe s-o aleje ….

- Dă-i aşa mă tu ortaşe,
Ca să scăpăm dă găini
Şî să faşem neşce bani
Le-om vinge pă la veşini!

- Da, dă unge nu le iau,
Au şî ei tălevizări
Şî şciu tăţ dă gripa asta
Baş dă ieri, d-alantăieri!

- Mă să fie, dzâsă baba,
Că bine era odat,
Pă când numa noi aveam
Un tălevizări în sat!

Autor Sergiu Boian

 
O murit şî baba Eva
A ei d-abe aşceptară
Că avea suta dă ani
Sî nu măi dăgea să moară …

S-api la îngropăşiune
Viniră care dă care
Că ţânură mult la babă
C-o lăsat avere mare …

S-o fost scris la testament
Tăt se baba o adunat
Că şică pucea să fie
A măi bogată dân sat

Avea o şioardă dă vaşi
Un şiopor mare dă oi
Mulce lanţă dă pământ
Şî bag sama euroi …

Da nepoţî foc şi pară
Toţî pă lângă copârşău
Şe să plângă beta baba
Să le pară câta rău …

Să sfăgeau dă numa, numa
Cum averea să-ş împartă
Că d – abe domnu părince
Măi putu să îi dăspartă …

Nu vă măi sfăgiţ atâta
Dzasă popa–n gura mare
Sî vigeţ în testament
Şe-o lăsat la fiecare.

Că mi-i l-o lăsat asară
Dzâsă popa cam înşet
Văd că nu măi apucasă
Să vi-l de pă internet …

Ş-api şici testamentu
Un nepot mai zăbuc …
Când acolo averea fusă ,
Doar o fermă pe feisbuc !

Autor Sergiu Boian

 
Astă vară şe să vedz,
Într-o gimineaţă baş
Am luat cursa şî plecai
Să văd şe măi pân oraş.

Ş-iuce aşa dă la o vreme
Pă o ulită s-arată
Cum mă tot bicenguiam
Baş o mândreaţă dă fată.

Şî măi purta şî o fustă
Scurtă, şe să povestăsc,
Că sâmţâi cum înşepui
D-odata să ametesc.

Da să vez menunăţâie
Ca în visurili bune
Cum oţăr s-o apropiat
Fata înşepu a spune:

-Ceau iubite, ce mai faci
Acuma de dimineaţă,
Abia aştept clipa când
Să te strâng cu foc în braţă!

Io când audzî, şe spusă
Pre mulce nu m-am ghingit
Şî să o apuc în braţă
Una două m-am grăbit!

Da nişi nu strânsâi bine,
Că şă zberă să o las
Ba mă perie cu-o palmă
Dî îm turci bietu nas!

O lăsai, n-avui şe faşe
Că trăşăi un spariat
Şî mă durea bietu nas
Cât o piparcă umblat.

Numa îi spusăi, să şcie,
-Nu ai spus-o tu mândreaţă
C-abe aşcepţ clipa când
Să ce strâng cu foc în braţă!

-Ba, am spus şi recunosc
Dar se vede, n-ai habar
C-atunci m-a sunat iubitul
Şi–i vorbeam la celular!

Autor Sergiu Boian

 
Acu neşce ani dă dzâle,
Mă ghingi să fac vrun ban
Şî plecai să vind la piaţ
O comege dă ciurcan.

Ş-uice mă chici la masă,
Armiţâia am plăcit,
Că săracu pozonari
Dă mă cregeţ, s-o golit.

Da trecură două şeasuri,
Şî ciurcanu nu-l vindui,
Că măi erau prân piaţ
Năcăjâţ ca min’ dăstui!

Domnii numa beleau ochii,
Doamnilii strâmbau dân nas
Şî nu  îm şereau ciurcanu
Şereau dân preţ să le las!

Ş-iuce când mă săturai
Gata ca să plec acasă,
O aduse Dumnezău
Pă o doamnă sărioasă.

Mă tocmi, iuce la preţ,
Cât şerui şi căpătai
Fu şi doamna mulţămită
Şî dzâsă : – Acas îl tai!

Fac o zupă, ai să vedz,
Dă pică a mei pră space,
-Aşai doamnă mă ghingi,
Sigurat aveţ dreptace!

Da în straiţă când să-l pună
Pă ciurcan dărinat baba,
Atunşia l-o apucat
Să îş facă şî el treabă.

Dă căzni bieata muiere,
Şî pă nas, pă ţoale bine,
Că mult nu măi trăbuia
Să ajiungă şî pă mine!

-Fir-a naibi dă ciurcan
Şî dă pasăre spurcată
Că m-ai imălat şî bluza
Dă tri dzâle cumpărată!

Spune şî tu n-avu vrem
Dă ciurcan aşa spurcat,
Dzâsă doamna năcăjâtă,
Până- acu dă găinat!?

-Ba avu doamnă dăstul,
Îl şcerşăi cu neşce paie,
Da nu-i spus pân-acu
Nime la ciurcan că-l taie!

Autor Sergiu Boian

 
Nu şciu cum dă Păvilică,
Fără osteneală multă
O găsât şî el o fată,
Da oţâră cam făcută.

La vro sută dzâşe kile
Atâta s-o îngrăşat,
Că şî baba mer ar fi
Pă lânga ea Miss Banat!

Da nişi Păvilică frace,
Nu era pre subţârel
Că dăcât să-l ocoleşci
Măi bine sări prăstă el.

S-uice că să potriviră
Amândoi ca în poveastă
Şî dă asta, Păvilică,
Vre s-o şeară dă nevastă.

Da năince şe să vedz,
O întrebă pă Mărie,
Că doar îi copil cu şcoală
Să nu facă vro prostie:

-Poţ frumoaso să răspunz
Acuma la o-ntrebare
Eşci Mărie, o nu eşci,
Mândruliţo, fată mare?

-Da cum nu, mă jior băgiţă,
Şî nu ce mint nişi un zdram
Cum să nu fiu fată mare
Nu vez câce kile am!

Autor Sergiu Boian

 
Anu ăsta dă Ignat
Doi veşini Pătru şî Laie,
S-or ghingit să scoată porcu
Dân coşină să îl taie…

După şe i-or dat cuţât,
l-or pârlit, îl dăspicară
Cu carnea dă analiză
La vitirinari plecară.

Acolo gavăt, nu glumă
Nişi nu le-o trecut pân gând
Că să dusără tri şeasuri
Până s-ajiungă la rând.

- Domnu doftor, ăce carnea,
O fi bună, să vigeţ,
Că–i târzâu şî n-am făcut
Nişi cârnaţ, nişi sânjerţ!

-Bine–am să văd îndată
C–asta fac d-az gimineaţă
Şî toată carnea fu bună
Aşa că vă dau speranţă!

Ş-api bucăţ, bucăţăţe
Taie carnea, ca-n batoză
Şî vitirinariu spusă
Să şciţ îi trichiniloză!

Carnea voastră nu îi bună
Trăbe să o lăpădaţ
Că muriţ numa dă cumva
Dân greşală o gustaţ.

-Nu măi spune, domnu doftor,
Vedz măi bine, dracului,
Că am şî plecat la soacre
Cu pomana porcului!

Autor Sergiu Boian

31
Aug

Linia fierbince

Posted by: Valentin Palconi Tags: , ,

 
Lu zgârşitu dă Moş Ion
I-o vinit şică  în mince
să sune cu tălifonu
tăman la linia fierbince

Şî înşepu cu 89 …
Ş-alce numere o format
Până când auzî voşea
- Alo armăsar turbat!

- Şe armăsar îi în grajd
Află că la tălifon
Nu îi Murgu cu potcoave
Să mă prezânt : Domnu Ion!

Şî să mă cunoşci măi bine,
Să scii că am fost zâdari ,
Am făcut căş la Rângeşci
Ş-acuma-s pensionari!

Încântată vai, de mine
M–ai vrăjit din trei cuvinte
Domnule Ion, mă topesc
Atâta sunt de fierbinte !

Spune şi orice dorintă
Ţi-o îndeplinesc pe loc
Hai spune ce vrei iubite,
Spune pân nu mă sufoc …

O  dorinţă , zâşe moşu!
Să mă vorbim amândoi …
d-aia ce rog, că închid
să mă suni tu înăpoi!

Autor: Sergiu Boian

30
Aug

Nocilii

Posted by: Valentin Palconi Tags: , ,

Mă duşăi într-o gimneaţă
Să văd dă nepotu meu,
Şe noce are la şcoală,
Că acuma-i la lişeu.

Dau să mă bag, doamne bace!
Că mă spăriai, şe zbeară,
Că să alergau ca bişi,
Şcolarii pră coridoară.

Îmbracaţ care dă care,
Că nu măi erau o formă,
Ca pră vremea me la şcoală
Ca să poarce uniformă.

Fecilii–fuste d-o palmă
Nişi fişiorii măi cu carce,
Mă ghingi n-oi fi la şcoală
Mă băgai în altă parce!

Măi văzui un nătărău,
Dă parcă lovit dă fras
Pră o mână tăt scriat
Şi cu tri şerşei în nas.

Altu tăt ţuca o fată,
Aşa prântră profesoare,
Ba măi aprinsă becheriu
Şî dohonea o ţâgare!

Ş-uice aşa până la urmă
Cum mă tăt miram ca prostu
O găsâi pră dirijintă
Să văd dă nepotu nostru.

Şî dăschisă cătălogo …
- Uico, doar absentă are,
Nu o primit nişi o notă,
Nişi că mică, nişi că mare!

Şe să spun aşa ruşâne,
N-am păţât dă cand mi-s ieu,
Numai cand să ies afară
Dădui dă  nepotu meu!

- Gata! Nepoace, ce-am prins
Să şcii, că dă az îi bai!
Că acuş vine văcanţa
Şî tu nişi o notă n-ai !

- Săd, bunule, sădz pră paşe,
Că am noce o grămadă,
- Ai pră amaru, nepoace
Vre şî bunu să le vadă !

- Bunule, atunşi treşi drumu!
Văd nepotu că-m arată…
Şî ce duşi la birtu ăla
Să-mi vez nocilii … dă plată !

Autor Sergiu Boian