Posts Tagged ‘vara’

5
Mar

Arânjilii nopţî

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Arânjilii nopţî în mine să bat,
Să răstoarnă vara, pârcu prăstă sat
Şî atâta buie, sub stâlpi dă lumină
M-apucă, mă strânje şî m-i să închină…

O primesc în lumea-opăşită toată,
Îi sâmt greomântu ei dă altădată
Năpăgeşce, fură şi mă umple tot,
În bătaia lunii pline, mă socot.

Am ajuns, pucerea nopţî o aşier
Şî-n atâta vară, rătăşesc şî pier
Umbre dân şenuşa soarilui dă ieri
Măi găsăsc în gându slăbit dă puceri…

Mă oceş, am gânduri toace becejâce,
Arâjilii nopţî îs măi oceşâce
Ş-adormi cu vara parcă măşcioane,
Şe nu-m lasă noapcea numa o gorgoane…

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

28
Feb

În aşceptarea ploii

Posted by: Valentin Palconi    in literatura romana

 
În aşceptarea ploii mă afund,
Chilav d-atâta vară şe mă taie,
Aş vre sub umbră să m-ascund,
Să mor sub stropii care ploaie.

Nişi vara şe bogicăie nebună,
S-aprindă satu, un tăşiune,
Nişi soarilii–ocărit dă lună,
Nime, nimic nu poace spune…

Şiulesc, aud cemări beceje
D-asupra me rosăşce focu
Şi soarili vre să mă leje
Şî io nu îi prişep jiocu!

Caut o scăpare jeaba plâng,
Tăt satu arge–ntr-o clipită
Doar gândurilii să le stâng
Într-o poneavă rătăşită!

Să mor, o nu aşcept un soare,
S-asculce al dân urmă gând,
Să rătăşesc într-o friptoare,
Şî să ajiung unge şî când…

Apune soarilii într-o doară
Şî lângă noapce mă ascund,
Trăiesc şî gândurilii zboară
În aşceptarea ploii mă afund!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

18
Feb

Când aţâpeşce gându

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Şe vară dărinată mă cupringe,
Amiazu mă strânje ca bolându,
Şî soarilii şeriu îl apringe,
Io mă străcor, când aţâpeşce gandu…

Ş–atâta friptoare mă străpunje,
Vara să pierge în umbre ca dă foc,
Şî satu cu lumină unje,
Gându meu dân loc, în loc…

S-anină parcă chinu oceşât,
Să moară la sfrâşât dă dzâuă,
Şî gându pare tot măi aţâpit,
Când plânje ca bătut în piuă…

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

15
Feb

Noapce dă vară

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Să dăzleagă dân hotaru verii,
Noapcea la umbra primăverii
Sâmt soarilii ajuns la câlcânie!
Şî luna ascunsă în mine!

Am satu d-asupra ponchiu,
Şe noapce primesc oare şciu
Şe gânduri răstoarnă–o tăşere,
Dă şoapce sătule dă miere.

Şiulesc, mă bâzgoi şî şiulesc
Sâmt toace în mine cum cresc,
Să moară-ntr-un şeas aşceptând
Spovedania la ulcimu gând!

Întră cemări dă stăle arsă,
O noapce gându meu îl şcearsă
Şî adormii umplut dă vină,
În soba me parcă străină!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

12
Feb

Altă vară

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Altă vară mă gorgoane
Gimineaţa să prefaşe
Amuţât până–n fundoane
Satu şiuleşce şî taşe…

Soarilii tăt bleococeşce
Galbăn, galbăn ca ludaiu,
Numa să născocoreşce,
Să ne mai bată cu maiu!

Mult gavăt furnicariu
Satu pare să tăt buie
Vara-ş caltă pălămariu
Pântră norii care buie…

Mă azvârle prâ friptoare
Vara să culeg buchece
Dărinata călătoare
Să ascunge sub ochece!

Nişi un strop, vântu pluceşce
Focăria mă-nfăşoară,
Mă băzgoi şî păoreşce
Mă înşelui o vară…

Tăt picit caru dă rază
Vara o cuminică
Greierii şe săd dă pază
Câtă îi Duminică!

Şiniva satu împarce
Gânduri să suie pă scară
Şine să fie, dân space
Să străcoare altă vară!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

27
Dec

Umbrilii tele

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Umbrilii tele mă-astrucă,
Doi paş îmbătaţ dă pucere
Mă calcă, mă rup, mă-apucă
În vara-mi pierdută şe piere…

Lumini şi umbre oceşâce
Mă ung, să împleceşce un dor
În urma nopţâlor-sâce
Dă gânduri beceje şe dor.

Păsăşce noapcea şi ea
Doi paş să–mpârângă şî pier
Ş-atâta vară–oi avea
Ş-atâta noapce măi şer…

Umbrilii tele tăt cresc…
În mine potop dă lumini,
Noapcea să pot s-o primesc
Şî tu la mine să vini…

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

18
Oct

Ii noapce si satu im piere

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Îi noapce şi satu îm piere …
Urme dă lună să leagă,
Şî vara chilavă mi-l şere,
Mi-l fură, şe noapce beceagă !

Şî fuje întră urme şe bat,
Lumini otrăvice mă strâng,
Mă sâmt ca străin într-un sat,
Cu uliţă goale şe plâng …

Să–ntunică, satu nu crege,
Dă noapce să umple, cloşeşce
Îl sâmt măi dăparce, să pierge,
Şî vara în mine tăt creşce.

Îi noapce, îi vară şî vânt
Strâg satu, atâta l-aş strânje
Să sâmt a lui greomânt …
Şî noapcea dă vară cum plânje …

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

16
Oct

O dzi da vara

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Vara satu împârângă,
Şeriu cage sub tălpoane
Luna înşepu să strângă,
Două gânduri măşcioane …

Mă afundă glasul verii
Şî dân sobă mă tocmesc
Aş culeje umbra sării
Păstă tăt s-o prăsăgesc.

Numa lămpi apringe satu
Dân sudoarea şe să lasă,
Sâmt aproape şolocatu,
Cum pă gânduri să apasă!

Bace noapcea după uşă ,
Cunie moi dă sânzâine,
Vara parcă închepusă,
În zăbroanea şe ogene.

N-o şiulesc, aud cemări
Sub atâta greomânt,
Mă aşceaptă mulce scări,
Dă la soare la mormânt!

Da nu sui întră fuşcei,
Satu numa îmi priceşce,
Să nu calt cu paşî mei,
Umbra lunii care creşce!

Vara satu împârângă,
Şeriu cage sub tălpoane
Luna mâniată lângă,
Două gânduri le gorgoane …

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

12
Oct

Atata vara

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Atâta vară am dă strâns
În pumnii mei atât dă goi
Sâmt seru supt atâta plâns
Scoboare, s-ogene în noi …

Atâta vară pringe glas
Şî satu lacom o înghice,
Şelaină vara fără şeas
Ascunge umbre prăsăgice …

Mă caltă vara sub tălpoane,
Nişi soarilii n-ostăneşce,
O sâmt în mine cum gorgoane
Ş-atâta umbră prăsăgeşce.

Atâta vara aş dăspringe
Sămne dă foc îs prăstă tot,
Şî vara toată mă cupringe,
M-aş lăpăda dă ea, nu pot …

Atâta vara arge şeasu,
Pierdut dă mine la hotar
Dân soare îm aprind limpaşu
Nopţî pierduce în zădar!

Atâta vară-am strâns şî dau
Dau multă lumii dă mă are
Şî noapcea mă aşceaptă-o iau
În braţă, lăpădat dă soare …

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

12
Sep

Atâta fum

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Atâta fum dă vară otrăvită,
Tăt buie-n stropii dărinaţ
Să spele noapcea – opărită
Şî ochii nopţî afumaţ …

Uliţă strâmbe, negrişioasă
Cărări umblace dă strâgoi,
Pline dă fumu care roasă,
Urmilii nopţî, paşî goi …

Îş maşină năroiu ş-un miros
Aşcerne umbre parcă smulsă
Rămân atâce urme jios
Şî talpa ei atâta mulsă …

Îş faşe oceşâtă drumu,
În gându meu-umplut dă şoapce
Ca un strâgoi să sâmce fumu
În ochii afumaţ dă noapce …

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,