Posts Tagged ‘toamna’

2
Oct

Şiopoare trec

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Şiopoare trec dă nori bătjiocuriţ4.Sergiu Boian 150x150 Şiopoare trec
La umbra lunii parcă răstigniţ,
Dân sobă pă ochece îi şiulesc
Sâmt toamna şî mă-nverpelesc.

Bogicăie, să-mburdă pă ocheţ,
Mulţ stropii rostogoliţ şî creţ
Îi strâng în pumnii mei dă şeară
Să-i fac odată dă ocară…

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

30
Sep

Rujina

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Mă leagă umbra toamnii surdă4.Sergiu Boian 300x285 Rujina
Alerg cu norii şe să-mburdă,
Să măi stăcor odată parcă,
Dân linişcea şe mă încarcă….

Am învăţat rujina s-o culeg
Dă patu satului să mă dăzleg,
Să zbor cu toamne dăsplecice
Să număr clipili chicice…

Şî ochii nopţî afumaţ şî goi,
Amestecaţ cu urme dă năroi,
Dă strâgăce beceje şî udace,
În urma păsării plecace …

Ascunsă toamna sub tălpoane
Mă sâmce iară, mă zogoane,
Şî mă afundă vântu rujinit
Unge şî gându–o pustânit …

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

28
Sep

Batjocurit da toamna

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Bătjocurit dă toamnă, mă ascund,4.Sergiu Boian 300x285 Batjocurit da toamna
Sâmt frunzâlii cum mor şî plâng,
Mă neacă o rujină, mă afund,
Şî număr clipilii, le strâng…

Primesc răsplata toamnii şî atât
Şî cânduva pucerea să ghingesc,
Cu ochii şî gându tăbărât
Apuc să tac m-nverpelesc!

Am toamna întră mâni şî fuje
Tăt mă prăpoartă în gostie
Ca o şelaină mă ajiunje,
Când mă zogoane, când mă-nbie.

Scăp parcă numa o clipită,
Aş vre zăbroanea să i-o rup,
Mă sâmce toamna dă ispită,
Şî rujinesc şî mă asctup!

Bătjocurit dă toamnă mă oceş,
Aud cemarea nopţî blândă,
Sâmt toace cum în mine să înghes
Şî las în voie toamna să mă prindă!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

26
Sep

Toamna iară

Posted by: Valentin Palconi    in diverse

 
Toamna iară să dăzbracă4.Sergiu Boian 300x285 Toamna iară
Prăstră satu fără vină,
Într-o noapce şî şe dacă,
Mă îmbracă în rujină …

Paşî mei pră urme uge,
Fug şî toamna parcă goală
În mine să tăt ascunge,
Şî vre să o ţân în poală.

Prăstă noapce, toamna pică
Şî rujina-n păr scoboare,
Şî dân mine să răgică
Ca o umbră în pişioare …

Dă să pleşe – atâta noapce,
Să răstoarnă şi mă şuşe
Toamna fuje, numai şoapce,
O aşcept şi ea să duşe…

Şî tăt caut şî gol îi satu,
Toamni-i pierdui şi pasu,
Noapcea nu-i măi faşe patu,
Şî-i opri în mine şeasu …

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

24
Sep

Lumina lunii

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Soboare luna să mă prindă,4.Sergiu Boian 300x285 Lumina lunii
Satu-mi leagănă culcuşu,
Noapcea să opri-ntr-o grindă,
Căutând toamnii aştupuşu …

Aud satu cum hârcoane,
Stropii ploii dărinaţ,
Luna parică măşcioane,
Bogicăie beceagă în târnaţ.

Şiulesc şî mă bâzgoi, atâta,
Noapcea prefăcută taşe,
Aş adormii, da luna borosâta
Linişcea satului o stoarşe.

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , , , ,

20
Sep

Am în mine

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Am în mine numa ploi4.Sergiu Boian 300x285 Am în mine
Şi o toamnă şe ascunge
Soarili rămas în noi,
Nu răsare, nu pătrunge …

Parcă-m strâns în mine stropii,
Şe mă udă şi goliră
Apa la marjina gropii
Unge gându să răsfiră …

Întră ploi sî noapce şăd,
Şeru plânje fără glas,
Toamna adormit-o văd,
Cum s-adapă şî o las …

Numa’ urme uge sâmt
Cum apasă gându crud,
Şeru pare tot măi strâmt
Nu-l măi văd, nu-l măi aud!

Noapcea mă strânje şî udă
Ploaia pringe să roiască …
Vre în mine să-şi-audă,
Stropii ei gata să crească.

Aş fuji dă ploaia toată,
Într-o noapce fără stele,
Aş fuji şi io odată
Sî dă gândurilii mele.

Un’ să fug când toamna buie
Într-o noapce întră ploi
Măi am şeru, şe mă suie …
Şî m-aduşe înăpoi …

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

16
Sep

Toamna

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Spânzurată după vie,4.Sergiu Boian 300x285 Toamna
Lăsă toamna mărturie
Şî fuji după covei,
Io după urmilii ei…

Când frumoasă, când urâtă,
Să prefaşe borosâtă,
Grăieşce cu glas dă fată,
Ca ispita să arată.

Mă stăcor, o rază pripe,
Pră şer bace dân aripe
Cocoştâlcu. Îar io vreu
Să-l abat în drumu meu …

Toamna să ascunge hoaţă,
Pântră frunză să acaţă
Îş dă pârcu dă să vină
Îmi toarnă pă ochi rujină.

Să cucez, să mă băzgoi,
Cătră pomii ugiţ goi?!
Ba nu, Toamna întră ei,
Scutură dân anii mei.

Plec cu pasu năcăjât…
Las ’, că îi toamnă ş-atât
- Să nu crez , acu-s stăpână
Mă pringe toamna dă mână!

Îmbufnată îmi priceşce,
Şeva, nu şciu, rătăşesce
Parcă îi după covei,
Io după urmlii ei….

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

10
Sep

Glasu toamnii

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Glasu toamnii rujinit,4.Sergiu Boian 300x285 Glasu toamnii
Iar mă strâgă şî răspund,
Toamna în mine-o buit,
Şî dăjeaba mă ascund …

Sara prinsă întră glasuri,
Să străcoare şî mă-mbie
Toamna parcă faşe nazuri
Pântră lodzâli dă vie.

Şî bogicăie, şe vină!
În pişioare calcă satu,
Lasă urme dă rujină,
Pă unge îs faşe patu …

Glasu toamnii să tăt sâmce
Şî cresc umbrilii dă sară,
Gândurilii mele strâmce,
Rujinesc, a câta oară …?

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

9
Sep

Mi-i dor d-atâta toamnă

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Mi-i dor d-atâta toamnă rătăşită4.Sergiu Boian 300x285 Mi i dor d atâta toamnă
Ş-o sâmt, s-o am afurisâtă,
Să mă blăstăme rujinice şoapce,
Da s-o măi am baremi o noapce …

Mi-i dor dă paşî toamnii şî aşcept
Să-i măi sâmt rujina aproape dă piept,
Şî urme beceje şe or rămas le iau
Paşî mei le caută şi ogină n-au …

Mi-i dor dă umbra toamnii să mă plângă,
Să mă astruşe toată, să mă strângă,
Să îm ajiungă toamna în pişioare
Nu să o sâmt cum parcă moare …

M-i dor d-atâta toamnă şe o fost,
O aşceptai, şî măi aşcept şe rost!
S-auge noapce strâgă ajiutor,
O fost atâta toamnă şi mi-i dor!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

Page 2 of 212