Posts Tagged ‘Sergiu Boian’

12
Sep

Atâta fum

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Atâta fum dă vară otrăvită,4.Sergiu Boian 300x285 Atâta fum
Tăt buie-n stropii dărinaţ
Să spele noapcea – opărită
Şî ochii nopţî afumaţ …

Uliţă strâmbe, negrişioasă
Cărări umblace dă strâgoi,
Pline dă fumu care roasă,
Urmilii nopţî, paşî goi …

Îş maşină năroiu ş-un miros
Aşcerne umbre parcă smulsă
Rămân atâce urme jios
Şî talpa ei atâta mulsă …

Îş faşe oceşâtă drumu,
În gându meu-umplut dă şoapce
Ca un strâgoi să sâmce fumu
În ochii afumaţ dă noapce …

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

11
Sep

Averea dă pă Facebook-video

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana, video

 

 

Tags: , , , , , ,

10
Sep

Glasu toamnii

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Glasu toamnii rujinit,4.Sergiu Boian 300x285 Glasu toamnii
Iar mă strâgă şî răspund,
Toamna în mine-o buit,
Şî dăjeaba mă ascund …

Sara prinsă întră glasuri,
Să străcoare şî mă-mbie
Toamna parcă faşe nazuri
Pântră lodzâli dă vie.

Şî bogicăie, şe vină!
În pişioare calcă satu,
Lasă urme dă rujină,
Pă unge îs faşe patu …

Glasu toamnii să tăt sâmce
Şî cresc umbrilii dă sară,
Gândurilii mele strâmce,
Rujinesc, a câta oară …?

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

9
Sep

Mi-i dor d-atâta toamnă

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Mi-i dor d-atâta toamnă rătăşită4.Sergiu Boian 300x285 Mi i dor d atâta toamnă
Ş-o sâmt, s-o am afurisâtă,
Să mă blăstăme rujinice şoapce,
Da s-o măi am baremi o noapce …

Mi-i dor dă paşî toamnii şî aşcept
Să-i măi sâmt rujina aproape dă piept,
Şî urme beceje şe or rămas le iau
Paşî mei le caută şi ogină n-au …

Mi-i dor dă umbra toamnii să mă plângă,
Să mă astruşe toată, să mă strângă,
Să îm ajiungă toamna în pişioare
Nu să o sâmt cum parcă moare …

M-i dor d-atâta toamnă şe o fost,
O aşceptai, şî măi aşcept şe rost!
S-auge noapce strâgă ajiutor,
O fost atâta toamnă şi mi-i dor!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

8
Sep

Îi noapce în mine şi toamnă

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Îi noapce în mine şi toamnă4.Sergiu Boian 300x285 Îi noapce în mine şi toamnă
Rugjină, rujină şi fum,
Şi păşi tei şe mă-ngeamnă
Să strâng toată noapcea pă drum …

Tu umbli în mine, ce văd,
Îmi torni dân rugină oţâră
N-ajunje atâta prăpăd
Ş-o tomnă şe numa şpăţâră …

Mă laş să alerg pră cărări
Rătăşit la capăt dă vreme,
Ce sui în mine pră scări
Ş-asculţ la noapce cum jeme …

Un jioc sălbacic dă umbre,
Tot satu în mine scoboare
Păsăsc pă ulită strâmbe
Ş-atâta rujină mă doare.

Otravă dă toamnă în sânje
Şî noapce bătută dă şeas,
O mână beceagă mă strânje
Măi am pucere s-o las …

Mă pierd întră urme dămult
Şî toamna parcă cloşeşce;
Paşi tei, paşi tei îi ascult
Şi noapcea în mine tot creşce …

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , ,

7
Sep

Criza finanşiară

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Moşu Ion şî uina Floare4.Sergiu Boian 300x285 Criza finanşiară
Să pusără într-o sară
Să givană , drajii mei,
Baş dă criza finaşiară.

-Audz Ioane, mă ghingi,
Şe ce tăt băzgoi la priză,
Să faşem ca guvernanţî
Şî noi un program dă criză!

-Şe program, şe criză ai ?
Să cem cumva vro sălvare,
-Da dă unge să reduc,
Să fac la porţâie măncare!

-La porţâie? Asta cum vine?
-O reduc la jiumătace
Să faşem economie,
Nu măi mânşi pă săturace!

Şî dân cât noi am mânca
Două săptămâni, îi bună!
Crumpi, păsulă şi curechi,
Aşa mâncăm într-o lună!

Îs dăşceptă dzî ortaşe,
Trăbe să dai cu mulţamu
Şî c-ai dân părlăment,
Să sămnedz, iuce programu!

-Îl sămenedz, pântru mâncare,
Cum ai spus tu , aşa fie!,
Numa să nu vină criza,
Şî la vasu dă răchie!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , ,

6
Sep

Gripa aviară

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
O văzut şî moşu Laie,4.Sergiu Boian 300x285 Gripa aviară
La tălevizări asară,
Dă neşce dzâle c-ar fi
Şică ,, gripă aviară’’.

Să băzgoiae la nevastă,
- Aşa şeva nu să poace,
Audz , să vină să–ţ ie
D-acas găinilii toace!

- Şe ce spării ca bolându,
Poace că a noaşce n-au,
Gripă d-asta găinească
Şî aşa nu n-i le iau!

- Şe vorbeşci , că le pasă,
Dacă au sau nu, dăloc,
Le suie în cămioane
Şî dup-aia le dau foc!

- Atunşia, şcii şe-m veni,
Dzâsă baba mare-n gură,
Le tăiem şî o să le punem,
Baş pă toace la untură!

- Aşa babo, nu să poace
Că dacă or fi beceje,
Ne ie dracu şî pă noi
Sau măi şcii şe s-o aleje ….

- Dă-i aşa mă tu ortaşe,
Ca să scăpăm dă găini
Şî să faşem neşce bani
Le-om vinge pă la veşini!

- Da, dă unge nu le iau,
Au şî ei tălevizări
Şî şciu tăţ dă gripa asta
Baş dă ieri, d-alantăieri!

- Mă să fie, dzâsă baba,
Că bine era odat,
Pă când numa noi aveam
Un tălevizări în sat!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , ,

5
Sep

Averea dă pă Facebook

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
O murit şî baba Eva4.Sergiu Boian 300x285 Averea dă pă Facebook
A ei d-abe aşceptară
Că avea suta dă ani
Sî nu măi dăgea să moară …

S-api la îngropăşiune
Viniră care dă care
Că ţânură mult la babă
C-o lăsat avere mare …

S-o fost scris la testament
Tăt se baba o adunat
Că şică pucea să fie
A măi bogată dân sat

Avea o şioardă dă vaşi
Un şiopor mare dă oi
Mulce lanţă dă pământ
Şî bag sama euroi …

Da nepoţî foc şi pară
Toţî pă lângă copârşău
Şe să plângă beta baba
Să le pară câta rău …

Să sfăgeau dă numa, numa
Cum averea să-ş împartă
Că d – abe domnu părince
Măi putu să îi dăspartă …

Nu vă măi sfăgiţ atâta
Dzasă popa–n gura mare
Sî vigeţ în testament
Şe-o lăsat la fiecare.

Că mi-i l-o lăsat asară
Dzâsă popa cam înşet
Văd că nu măi apucasă
Să vi-l de pă internet …

Ş-api şici testamentu
Un nepot mai zăbuc …
Când acolo averea fusă ,
Doar o fermă pe feisbuc !

Autor Sergiu Boian

Tags: , , ,

4
Sep

Fata dă oraş

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Astă vară şe să vedz,4.Sergiu Boian 300x285 Fata dă oraş
Într-o gimineaţă baş
Am luat cursa şî plecai
Să văd şe măi pân oraş.

Ş-iuce aşa dă la o vreme
Pă o ulită s-arată
Cum mă tot bicenguiam
Baş o mândreaţă dă fată.

Şî măi purta şî o fustă
Scurtă, şe să povestăsc,
Că sâmţâi cum înşepui
D-odata să ametesc.

Da să vez menunăţâie
Ca în visurili bune
Cum oţăr s-o apropiat
Fata înşepu a spune:

-Ceau iubite, ce mai faci
Acuma de dimineaţă,
Abia aştept clipa când
Să te strâng cu foc în braţă!

Io când audzî, şe spusă
Pre mulce nu m-am ghingit
Şî să o apuc în braţă
Una două m-am grăbit!

Da nişi nu strânsâi bine,
Că şă zberă să o las
Ba mă perie cu-o palmă
Dî îm turci bietu nas!

O lăsai, n-avui şe faşe
Că trăşăi un spariat
Şî mă durea bietu nas
Cât o piparcă umblat.

Numa îi spusăi, să şcie,
-Nu ai spus-o tu mândreaţă
C-abe aşcepţ clipa când
Să ce strâng cu foc în braţă!

-Ba, am spus şi recunosc
Dar se vede, n-ai habar
C-atunci m-a sunat iubitul
Şi–i vorbeam la celular!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , ,

3
Sep

Poveasta ciurcanului

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Acu neşce ani dă dzâle,4.Sergiu Boian 300x285 Poveasta ciurcanului
Mă ghingi să fac vrun ban
Şî plecai să vind la piaţ
O comege dă ciurcan.

Ş-uice mă chici la masă,
Armiţâia am plăcit,
Că săracu pozonari
Dă mă cregeţ, s-o golit.

Da trecură două şeasuri,
Şî ciurcanu nu-l vindui,
Că măi erau prân piaţ
Năcăjâţ ca min’ dăstui!

Domnii numa beleau ochii,
Doamnilii strâmbau dân nas
Şî nu  îm şereau ciurcanu
Şereau dân preţ să le las!

Ş-iuce când mă săturai
Gata ca să plec acasă,
O aduse Dumnezău
Pă o doamnă sărioasă.

Mă tocmi, iuce la preţ,
Cât şerui şi căpătai
Fu şi doamna mulţămită
Şî dzâsă : – Acas îl tai!

Fac o zupă, ai să vedz,
Dă pică a mei pră space,
-Aşai doamnă mă ghingi,
Sigurat aveţ dreptace!

Da în straiţă când să-l pună
Pă ciurcan dărinat baba,
Atunşia l-o apucat
Să îş facă şî el treabă.

Dă căzni bieata muiere,
Şî pă nas, pă ţoale bine,
Că mult nu măi trăbuia
Să ajiungă şî pă mine!

-Fir-a naibi dă ciurcan
Şî dă pasăre spurcată
Că m-ai imălat şî bluza
Dă tri dzâle cumpărată!

Spune şî tu n-avu vrem
Dă ciurcan aşa spurcat,
Dzâsă doamna năcăjâtă,
Până- acu dă găinat!?

-Ba avu doamnă dăstul,
Îl şcerşăi cu neşce paie,
Da nu-i spus pân-acu
Nime la ciurcan că-l taie!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , ,

Page 9 of 1012345678910