Posts Tagged ‘Sergiu Boian’

22
Sep

Flori de ghiata

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Flori dă gheaţă numa strâng,
Dân pucerea nopţî blândă,
Ninje dân ochii şe plâng,
Nopţî atâta osândă….

Sâmt miros dă fum şî parcă,
Şeru să năspreşce, buie,
Şî linişcea să dăscarcă,
Întră norii albi şe suie.

Ninje zăpăşit dă urme,
Şe-m apasă gându crud,
Fuljii vin ca neşce turme,
Mă gorgoane şî n-aud …

Multă gheaţă mulce flori,
Mă îmbracă şî mă dor,
Albu cure cătră nori,
Ca un răşe fum şî dor…

Flori dă gheaţă prind dân şeri,
Iarna toarşe şî adună,
Satu lângă care pier
Toace nopţâlii cu lună!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

21
Sep

Vaca la biolojie-video

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana, video

 

 
Autor Sergiu Boian

Tags: , , , ,

20
Sep

Am în mine

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Am în mine numa ploi
Şi o toamnă şe ascunge
Soarili rămas în noi,
Nu răsare, nu pătrunge …

Parcă-m strâns în mine stropii,
Şe mă udă şi goliră
Apa la marjina gropii
Unge gându să răsfiră …

Întră ploi sî noapce şăd,
Şeru plânje fără glas,
Toamna adormit-o văd,
Cum s-adapă şî o las …

Numa’ urme uge sâmt
Cum apasă gându crud,
Şeru pare tot măi strâmt
Nu-l măi văd, nu-l măi aud!

Noapcea mă strânje şî udă
Ploaia pringe să roiască …
Vre în mine să-şi-audă,
Stropii ei gata să crească.

Aş fuji dă ploaia toată,
Într-o noapce fără stele,
Aş fuji şi io odată
Sî dă gândurilii mele.

Un’ să fug când toamna buie
Într-o noapce întră ploi
Măi am şeru, şe mă suie …
Şî m-aduşe înăpoi …

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

19
Sep

Cu tramvaiu-video

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana, video

 

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

18
Sep

S-o strâns atâta primăvară

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
S-o strâns atâta primăvară
În cine toată să răsfire …
Lumina îmbătată dă – asară
Ş-o dat în mine întâlnire …

Tot arge satu, s-o aprins,
Lumini să scutură dă fum,
În mine zăgu parcă stâns
Adună noapcea dă pă drum ..

O umbră creşce întră focuri,
Ce strânje vraja nopţî moi,
Ce scald-ameţâtoare jiocuri,
Şî m-i ce-aduşe înăpoi …

Şiuleşce noapce-afurisâtă,
Strânje-a primăverii glas,
Lumina toată încălşită,
Mă tot sâleşce să o las …

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

17
Sep

Cu cosia-video

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana, video

 

 

Tags: , , , ,

16
Sep

Toamna

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Spânzurată după vie,
Lăsă toamna mărturie
Şî fuji după covei,
Io după urmilii ei…

Când frumoasă, când urâtă,
Să prefaşe borosâtă,
Grăieşce cu glas dă fată,
Ca ispita să arată.

Mă stăcor, o rază pripe,
Pră şer bace dân aripe
Cocoştâlcu. Îar io vreu
Să-l abat în drumu meu …

Toamna să ascunge hoaţă,
Pântră frunză să acaţă
Îş dă pârcu dă să vină
Îmi toarnă pă ochi rujină.

Să cucez, să mă băzgoi,
Cătră pomii ugiţ goi?!
Ba nu, Toamna întră ei,
Scutură dân anii mei.

Plec cu pasu năcăjât…
Las ’, că îi toamnă ş-atât
- Să nu crez , acu-s stăpână
Mă pringe toamna dă mână!

Îmbufnată îmi priceşce,
Şeva, nu şciu, rătăşesce
Parcă îi după covei,
Io după urmlii ei….

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

15
Sep

Celulariu-video

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana, video

 

 

Tags: , , , , ,

14
Sep

Să ningă [Blăstăm dă iarnă]

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana, video

 
Să ningă, neaua să mă-mbreşe
în albu ei străluşitor,
să măi zăuit vremea şe treşe
şi doru meu rătăşitor …

Să ningă. Num-atâta vreu
să număr fuljii care cad,
că ei furară satu meu
şî toace crenjilii dă brad …

Să ningă. Cât măi mult să ningă,
să mi-i ce prindă iarna-nbraţă
sî cand o fi ea să ce strângă
să sâmţ căldura ei dă gheaţă …

Să ningă cum n-o nins dămult,
tăşâtu iernii să-l primeşci,
iar doru teu când îl ascult
mereu, mereu să ce topeşci.

Să ningă. Până să sprăjăce
şî umbra iernii ce apuşe
când jeru numa să năspreşce
şî soarilii nu ce aduşe

Să ningă. Iarna să şiulească
ca o cemare-a nopţî blândă,
iar ochii tei să n-o găsască
sî măi dup-aia să să-nchidă.

Să ningă, să ningă, să ningă,
să mori supt neaua care vine
şî gându meu d-o fi să plângă
să moară odată cu cine ! …

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

13
Sep

Boambilii-video

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana, video

 

 

Tags: , , , , ,