Posts Tagged ‘Sergiu Boian’

2
Sep

Fata mare

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Nu şciu cum dă Păvilică,
Fără osteneală multă
O găsât şî el o fată,
Da oţâră cam făcută.

La vro sută dzâşe kile
Atâta s-o îngrăşat,
Că şî baba mer ar fi
Pă lânga ea Miss Banat!

Da nişi Păvilică frace,
Nu era pre subţârel
Că dăcât să-l ocoleşci
Măi bine sări prăstă el.

S-uice că să potriviră
Amândoi ca în poveastă
Şî dă asta, Păvilică,
Vre s-o şeară dă nevastă.

Da năince şe să vedz,
O întrebă pă Mărie,
Că doar îi copil cu şcoală
Să nu facă vro prostie:

-Poţ frumoaso să răspunz
Acuma la o-ntrebare
Eşci Mărie, o nu eşci,
Mândruliţo, fată mare?

-Da cum nu, mă jior băgiţă,
Şî nu ce mint nişi un zdram
Cum să nu fiu fată mare
Nu vez câce kile am!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , ,

1
Sep

Trichiniloza

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Anu ăsta dă Ignat
Doi veşini Pătru şî Laie,
S-or ghingit să scoată porcu
Dân coşină să îl taie…

După şe i-or dat cuţât,
l-or pârlit, îl dăspicară
Cu carnea dă analiză
La vitirinari plecară.

Acolo gavăt, nu glumă
Nişi nu le-o trecut pân gând
Că să dusără tri şeasuri
Până s-ajiungă la rând.

- Domnu doftor, ăce carnea,
O fi bună, să vigeţ,
Că–i târzâu şî n-am făcut
Nişi cârnaţ, nişi sânjerţ!

-Bine–am să văd îndată
C–asta fac d-az gimineaţă
Şî toată carnea fu bună
Aşa că vă dau speranţă!

Ş-api bucăţ, bucăţăţe
Taie carnea, ca-n batoză
Şî vitirinariu spusă
Să şciţ îi trichiniloză!

Carnea voastră nu îi bună
Trăbe să o lăpădaţ
Că muriţ numa dă cumva
Dân greşală o gustaţ.

-Nu măi spune, domnu doftor,
Vedz măi bine, dracului,
Că am şî plecat la soacre
Cu pomana porcului!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , ,

31
Aug

Linia fierbince

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Lu zgârşitu dă Moş Ion
I-o vinit şică  în mince
să sune cu tălifonu
tăman la linia fierbince

Şî înşepu cu 89 …
Ş-alce numere o format
Până când auzî voşea
- Alo armăsar turbat!

- Şe armăsar îi în grajd
Află că la tălifon
Nu îi Murgu cu potcoave
Să mă prezânt : Domnu Ion!

Şî să mă cunoşci măi bine,
Să scii că am fost zâdari ,
Am făcut căş la Rângeşci
Ş-acuma-s pensionari!

Încântată vai, de mine
M–ai vrăjit din trei cuvinte
Domnule Ion, mă topesc
Atâta sunt de fierbinte !

Spune şi orice dorintă
Ţi-o îndeplinesc pe loc
Hai spune ce vrei iubite,
Spune pân nu mă sufoc …

O  dorinţă , zâşe moşu!
Să mă vorbim amândoi …
d-aia ce rog, că închid
să mă suni tu înăpoi!

Autor: Sergiu Boian

Tags: , ,

30
Aug

Nocilii

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

Mă duşăi într-o gimneaţă
Să văd dă nepotu meu,
Şe noce are la şcoală,
Că acuma-i la lişeu.

Dau să mă bag, doamne bace!
Că mă spăriai, şe zbeară,
Că să alergau ca bişi,
Şcolarii pră coridoară.

Îmbracaţ care dă care,
Că nu măi erau o formă,
Ca pră vremea me la şcoală
Ca să poarce uniformă.

Fecilii–fuste d-o palmă
Nişi fişiorii măi cu carce,
Mă ghingi n-oi fi la şcoală
Mă băgai în altă parce!

Măi văzui un nătărău,
Dă parcă lovit dă fras
Pră o mână tăt scriat
Şi cu tri şerşei în nas.

Altu tăt ţuca o fată,
Aşa prântră profesoare,
Ba măi aprinsă becheriu
Şî dohonea o ţâgare!

Ş-uice aşa până la urmă
Cum mă tăt miram ca prostu
O găsâi pră dirijintă
Să văd dă nepotu nostru.

Şî dăschisă cătălogo …
- Uico, doar absentă are,
Nu o primit nişi o notă,
Nişi că mică, nişi că mare!

Şe să spun aşa ruşâne,
N-am păţât dă cand mi-s ieu,
Numai cand să ies afară
Dădui dă  nepotu meu!

- Gata! Nepoace, ce-am prins
Să şcii, că dă az îi bai!
Că acuş vine văcanţa
Şî tu nişi o notă n-ai !

- Săd, bunule, sădz pră paşe,
Că am noce o grămadă,
- Ai pră amaru, nepoace
Vre şî bunu să le vadă !

- Bunule, atunşi treşi drumu!
Văd nepotu că-m arată…
Şî ce duşi la birtu ăla
Să-mi vez nocilii … dă plată !

Autor Sergiu Boian

Tags: , ,

29
Aug

Cu tramvaiu

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

Într-o dzî lăsai Rângeşciu
Şî pă baba me Mărioara,
Şî plecai cătră nepot
Dă-i ştudent la Cimişoara.

Dân Logoj, cu personalu,
Am mers ca un prăsădince,
Şî trecui pân mulce sace
Le mai ţâne naibii mince.

În Cimişoara mărşâni
Număi coşie şî cai,
d-aia cu prici nepotu
mă sui într-un tămvai!

Îmi loşăi şî io ca omu
Dă la un butic ţădulă
Că m-o învaţat nepotu
Să fiu şî io în răgulă.

Şî vini dăloc tramvaiu
Când opreşe doamne bace,
Că nu apucai să sui,
Pân nu loşăi neşce coace !

Şe să apuc loc pă scaune,
Mă propcii ca dă o rudă,
Şî când colo la o frână
Unu păstră mine să-mburdă!

Dă mă chilăvi bechieru
Mă călcasă păstă tot
Şî sparşăi becili ouă
Şe le duşeam la nepot!

Doamne îmi făcui o cruşe
Şe caut şine m-o suit
Parcă toată Cimişoara
În trămvai s-onghesuit.

Şî aşa dă la o vreme
Suie unu –n capu gol
Şî zberă în gura mare
-Belecili la control!

Mă ghigii, îi cu controla,
Şe crege că n-am ţădulă,
I-o dădui, dă să bâzgoioaie
Uico, nu eşci în regulă!

-Da cum nu aşta-i biletu,
Dă la butic cumpărat,
-O fi uico cum spui tu,
Numa nu îi compostat!

-Ie să ce ogoi îndată,
Acuma şine ce crez
Dă şe ce plăceşte statu
Pune-ce să-l compostez!

Că vini cu personalu
Şî controla cu măsură
M-i l-o compostat doloc,
Şî fără să facă gură!

-Uico numa la tramvai,
Trăbe să-l faşi dumneata,
Şî pântru ca să ţâni mince
Acuma ce-m ameda!

Şî nişi una şî nişi alta
Mă cam golisă dă lei,
Numa lasă că le-o coc,
Că nu m-i frică dă ei!

Că d-o fi să mă întorc,
Cu tămvaiu să mă crez,
La capicilii amnândouă
Ţădula o compostez!

Şî tăman aşa făcui,
Când mă sui în motor,
Numa că nu măi vini
Nişi urmă dă controlor!

Autor Sergiu Boian

Tags: , ,

29
Aug

Sergiu Boian

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

S-a născut la Lugoj, în 10 februarie 1983.

Este licenţiat în geografie şi filologie.

A absolvit: Colegiu Naţional ,,Iulia Hasdeu’’ profilul bilingv-franceză, în 2002;

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Chimie – Biologie – Geografie, specializarea geografie – limba şi literatura franceză, în 2006.

Profesie: profesor titular de geografie şi limba franceză.

A început să scrie poezie în grai bănăţean de la vârsta de 14 ani, devenind mai apoi membru al cenaclului Victor Vlad Delamarina, de pe lângă Radio Europa Nova Lugoj, sub îndrumarea lui Ştefan Pătruţ, unde îşi va recita creaţiile.

A câştigat mai multe festivaluri de poezie în grai bănăţean.

În prezent colaborează cu Radio Timişoara la emisiunea Gura satului.

A publicat în Redeşteptarea, Banat şi Banatu-i fruncea.

La 16 ani va publica primul volum de versuri: Către mileniu şe vine, Editura Dacia Europa Nova Lugoj, 1999.

A mai apărut alături de alţi poeţi dialectali în volumele:

Antologia poeziei în grai bănăţean, Ştefan Pătruţ, Editura Dacia Europa Nova Lugoj, 1999.

Dictionarul scriitorilor în grai bănăţean, Ştefan Pătruţ, Editura Dacia Europa Nova Lugoj, 2003.

Izvor de frumuseţialmanah de literatură română în grai bănăţean, Editura Banatul montan, Reşiţa, 2007.

Banatul istoric în proză versuri şi imagini – program de vecinătate România – Serbia 2004-2006, Editura Banatul montan, Reşiţa, 2008.

Poezie în grai bănăţean – volum îngrijit de Aurel Turcuş, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2009.

Antologia literaturii dialectale banatene ,, Gura Satului” la Radio Timişoara, – Ioan Viorel Boldureanu, Cornel Ungureanu, Simion Dănilă, Editura Marineasa, Timişoara, 2010.

Antologia literaturii dialectale bănăţene (poezie, proză, teatru) 1891-2011, Ioan Viorel Boldureanu, Cornel Ungureanu, Simion Dănilă, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2011.

Tags: , ,