Posts Tagged ‘primavara’

9
Mar

Plâng primăveri…

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Plâng primăveri aproape supce
Şî oceşâce d-orşie dor…
Şî-n mine gândurilii rupce,
Iară rămân fără izvor.

Plâng primăveri dă vânt ascunsă,
În mine toace să închină,
Şî noapcea me care mă unsă,
Mă lasă ca umplut dă vină…

Plâng primăveri, beceje flori
Îşi vaită şeasu dă născare…
Şî ploaia ruptă întră nori
Îm udă gându şe nu-l are…

Plâng primăveri şî nopţ dă mai
Nu pot prişepe rostu lor
Dă şe mă ceamă şî scăpai,
Să mă ogen, să mă scobor…

Plâng primăveri, şe-or măi plânje
Şî nopţâlii supce dă dor
Şî gându meu care mă strânje,
În mincea me fără izvor…

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

26
Feb

Cu primăvara dorm

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Cu primăvara dorm. În vis
M-aduşe tot mirosu gimineţî,
Când soarilii parcă trimis,
S-opreşce la uşa poieţî.

Cu primăvara dorm şî când
Culeg, culeg doi ghioşei micuţ
Grăgini dă flori s-aşcern în gând,
Şî umblu-ntră-ele dăscuţ…

Cu primăvara dorm o noapce,
Dân şâru anilor şe trec,
Înmugurit d-atâcea şoapce,
D-a ei miros mă şî-nec…

Cu primăvara dorm şî satu
Aşa dă lacom ne înghice,
La urmă trasă şolocatu,
Fereşcilor parcă picice.

Cu primăvara dorm în paşe,
Iar roua-mi picură poveţ,
Şî vântu să ogene, taşe,
La umbra cinerii gimneţ!

Cu primăvara dorm şî dacă,
Gimneaţa să arată aşceptâd,
Lumina luni să apleacă
D-asupra me tot picurând…

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

14
Feb

Să strânje noapcea

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Să strânje noapcea după grindă,
Şî primăvara mă gorgoane
Şî luna sângură colindă
D-asupra me ca măşcioane!

Nu vini şî gându rătăşesce
Ca-ntr-o zăbroane încâlşită,
Să zbace numa nu primeşce
Dân soapcilii tele o clipită!

Aud parcă cemări dă noapce,
Şî ochii mei limpaş or fi
Şî primăvara–o ţăsă şoapce
D–asupra me d-o fi să vi!

Să strânje noapcea după mine,
Şî primăvara mă gorgoane,
Şî luna să opri la cine,
Ca prefăcută măşcioane!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

6
Feb

Ghioşei şî mărţâşoare

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Parcă pringe gându dor,
Primăvara-ş caltă viaţă,
Ghioşei ş-un mărţâşor,
Să-mplecesc dă gimineaţă.

Sâmt dân soare o lumină,
Cum să-nalţă şî apune,
Primăvara să închină,
În braţă să ne adune.

Numa ghioşei prind glas,
Dân pământu şe înfloare,
Şî o umbră şe o rămas
Împleceşce mărţâsoare.

Albu, roşu,  în culori,
Umplu lumea şe răspunge,
Satu prăsăgit cu flori,
Pân la soare să ascunge.

Mărţâşoare, ghioşei
Aş culeje şî aş strânje,
Satului dân ochii mei,
Şe mă ceamă şî mă plânje…

Parcă pringe gându dor,
Primăvara pringe viaţă
Prind satului mărţâşor
Ghioşei dă gimineaţă!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

8
Dec

O primavara

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
O primăvară numa una
Pucerea gândului străcoare
Şî gustă parică dân menuna
Prăsăgită dă la soare…

Pă gealuri urmilii dă paş,
Nu să oceş, un ochi dă rouă,
Aşceaptă umbra dă limpaş
Şe ni-i să aşcernusă nouă!

Sâmt primăvara parcă vie,
Cum toarnă gimineaţa în opinşi,
Şî rătăşesc, nime nu şcie
Cum ai ajuns şî tu aişi…

Să clacină lumina îmbătată,
D-atâta primăvară şe mă ţâne,
O floare rige aşceptată
Dă gimineaţă şî dă mine.

Scobor pă scara şe străluşe,
Şî mă propcesc întră fuşcei,
Şî primăvara îmi aduşe
Dân sânu ei doi ghioşei!

O primăvară numa una,
Pucerea gândului străcoare
Să pot gusta parcă menuna
Prăsăgită dă la soare…

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

7
Dec

Ganduri

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
S-anină primăvara după grindă
Şî satu să scufundă-n ochii ei,
Şî noapcea nu poace să mă prindă,
D-aficea, la furat dă ghioşei!

Prişep sau nu, mă tot bâzgoi,
Şî luna-mi rige-ntunecată,
Vreau ghioşei şî numa doi,
Să umplu gându d-altă dată.

Şiulesc şi noacea să-mpârângă,
S-ajungă până în podrum
Şî gându îmi adoarme lângă,
Picit sub lacrima dă fum!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

22
Oct

Samburi da primavara

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Mă ascund dă o nălucă
Şe mă strânje şî mă şupe,
Iarna toată stă pă ducă,
Să m-aşcepce, să m-astupe

Sâmburi ca dă primăvară,
Ochii iernii grei şî goi,
Să închid nu aşceptară
Şî muriră amândoi.

Soarilii prinsă lumină,
Primăvara-n mine suie
Gându sătul dă ogină
O –nviat ş-acuma buie !

Gânduri verz, mă-neacă toace
În miros dă gimineaţă
Primăvara sâmburi scoace,
Până sâmt atâta viaţă !

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

18
Sep

S-o strâns atâta primăvară

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
S-o strâns atâta primăvară
În cine toată să răsfire …
Lumina îmbătată dă – asară
Ş-o dat în mine întâlnire …

Tot arge satu, s-o aprins,
Lumini să scutură dă fum,
În mine zăgu parcă stâns
Adună noapcea dă pă drum ..

O umbră creşce întră focuri,
Ce strânje vraja nopţî moi,
Ce scald-ameţâtoare jiocuri,
Şî m-i ce-aduşe înăpoi …

Şiuleşce noapce-afurisâtă,
Strânje-a primăverii glas,
Lumina toată încălşită,
Mă tot sâleşce să o las …

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,