Posts Tagged ‘poezie’

19
Nov

Copilul întunericului

Posted by: Valentin Palconi    in literatura romana

 
din umbra aşternută4.Sorin Olariu 300x275 Copilul întunericului
privirii mele
vide
un fulger izgoneşte
o lume-ntr-altă
lume
descătuşând tăcerea
uitată-n
crisalide
putreziciunea zilei
mă cheamă-ncet pe
nume

e copt de-acuma timpul
în sâmburii de
ceaţă
o naştere ca moartea
se scutură de
plânsu-mi
alunec spre osândă
la ceas de
dimineaţă
rupându-mă din noapte
mă rup din mine
însumi
 

născut din întuneric
n-am să privesc în
urmă
voi rătăci pesemne
prin zori străini de
rouă
departe-n lumea unde
alăturea de
turmă
am să încerc zadarnic
să-mi fac cărare
nouă
 
Autor Sorin Olariu

Tags: , ,

18
Nov

Muza catre poet

Posted by: Valentin Palconi    in literatura romana

 
nisipul din clepsidre4.Sorin Olariu 300x275 Muza catre poet
s-a scurs demult
odată
cuprins de-o altă vrere
străină şi
ciudată
eşti gol pe dinăuntru
şi gol pe
dinafară
şi-ncet încet căutarea
începe să te
doară

bandajul tău de aripi
te-mpiedică să
sângeri
dar tâmpla-ţi naşte-ntruna
caricaturi de
îngeri
şi-ţi aminteşti de mine
ca de-o poveste
ştearsă
damnată din născare
ucisă şi-apoi
arsă

tu nu-mi căuta cuvântul
prin taina altor
şoapte
nici umbra-amestecată
cu visele din
noapte
ci caută-mă în tine
mă vei găsi
virgină
la fel ca-n prima clipă
când ai zărit
lumină

Autor Sorin Olariu

Tags: , ,

17
Nov

Poemul care moare

Posted by: Valentin Palconi    in literatura romana

 
mă-nchid cu şapte lacăte în fiecare zi4.Sorin Olariu 300x275 Poemul care moare
să aflu-n mine verbul durerii
de a fi

căutarea mi-e deşartă cărările-mi sunt oarbe
căci visul mi-e departe pământul
mă resoarbe

e frig şi e-ntuneric în mine şi-n afară
şi-n ţurţurii ce umplu lumina mea
de ceară

cuvântul putrezeşte-ntr-un colţ uitat de gând
poemul moare moare cu
fiecare rând

iar pana mi se rupe în mână fără veste
închei aici e capăt e capăt
de poveste

Autor Sorin Olariu

Tags: , ,

16
Nov

Plangi

Posted by: Valentin Palconi    in literatura romana

 
plângi…4.Sorin Olariu 150x150 Plangi
lacrimile tale se scurg
râuri de lumină
dăruite nopţii
aţipită sub
fereastră

plec…
tu-nchide ochii
şi-ntreabă-te-n gând
de ce adio şi nu
pe curand ?

Autor Sorin Olariu

Tags: , ,

14
Nov

Eu voi alege cerul

Posted by: Valentin Palconi    in literatura romana

 
pribeag fără odihnă mă-ndrept înspre apus4.Sorin Olariu 300x275 Eu voi alege cerul
spre locul unde moartea
pecetea ei şi-a
pus

mă doare amintirea şi trupul greu mă doare
când simt fără scăpare
cum totu-n mine
moare

întruna rătăcit-am cărări fără-nceput
şi ceas de ceas prin noapte
cu paşii am
bătut

ţărâna mă atrage şi vrea să mă pătrundă
putreziciunea lumii
în mine s-o
ascundă

doar prietenul meu vântul mă poartă pe aripe
spre-a-mi uşura căderea
din ultimele-mi
clipe

iar alfa şi omega în noapte-mi luminează
şi-nvinsă e ţărâna
de îngeru-mi de
pază

bătrân şi fără vlagă îngenunchez în vânt
şi-mi voi alege cerul
să-mi fie drept
mormânt

Autor Sorin Olariu

Tags: , ,

11
Nov

Fereastra spre niciunde

Posted by: Valentin Palconi    in literatura romana

 
se năruie lumina ca un castel de fumuri4.Sorin Olariu 300x275 Fereastra spre niciunde
din trupul meu răsare un astru
de-ntuneric
iar tălpile desculţe mă poartă pe-alte drumuri
căci a venit şi vremea când pot să
mă desferic

doar fluturii de noapte-mi respiră amintirea
din lacrima zidită-n tăcerile
de piatră
când cu toiagu-n mână îmi încălzesc privirea
în pumnul de cenuşă ce-i risipit
pe vatră

şi se prăvale clipa peste păduri şi ape
şi peste lumea care începe să
mă doară
dar e târziu şi moartea îmi stăruie sub pleoape
şi-atunci pornesc niciunde pentru a câta
oară ?

Autor Sorin Olariu

Tags: , ,

9
Nov

Azi, Cuvantul meu ucide

Posted by: Valentin Palconi    in literatura romana

 
mi-am pierdut demult sfiala de pe chipul meu4.Sorin Olariu 300x275 Azi, Cuvantul meu ucide
de înger
fiindcă mă făcea întruna ca din inimă
să sânger

mi-am gonit demult visarea dulce abur
ce îmbată
dar închide uşi lumeşti brusc de
fiecare dată

mi-am zvârlit demult blândeţea ca pe-o patimă
deşartă
arma ce-o aflau duşmanii când voiau să mă
împartă

şi mi-am dezbrăcat credinţa-ntr-ale mele
nenorocuri
ca pe-o haină veche roasă peticită-n mii de
locuri

am murit cu mâna-ntinsă înspre cerul meu
de piatră
aşteptând ca peste veacuri să răsar din
altă vatră

ale iadului mari flăcări s-au grăbit să mă
renască
înger strâmb de neguri sterpe respingând
lumea cerească

…………….

azi cuvântul meu ucide ca o gheară de
felină
ca un colţ de întuneric care muşcă
din lumină

Autor Sorin Olariu

Tags: , ,

7
Nov

Pastel inghetat

Posted by: Valentin Palconi    in literatura romana

 
doar păsările morţii scrutează4.Sorin Olariu 300x275 Pastel inghetat
bolta noastră
se scutură ninsoarea din pomii
ce se rup
au îngheţat şi geamul şi florile
din glastră
iar câinii-şi urlă frigul cu
urlete de lup

e iarna deznădejdii cu ochi mărunţi
de vrăbii
cu dinţi iesind din soare
lungi lame de pumnal
cu casa sfârtecată de turturi şi
de săbii
şi promoroaca strânsă-ntr-un
nechezat de cal

zăpada nesfârşită luceşte
ca o salbă
nici timpul nu mai este ce-a fost
într-altă viaţă
avem priviri pierdute în
depărtarea albă
şi-n suflete antarctici
de moarte şi
de gheaţă

Autor Sorin Olariu

Tags: , , , ,

6
Nov

Copilul lacrimilor tale

Posted by: Valentin Palconi    in literatura romana

 
de un timp ochii tăi mamă4.Sorin Olariu 300x275 Copilul lacrimilor tale
începuseră tot mai mult
să semene cu
toamna

ai strigat
în noaptea descărnată
s-au auzit doar
clopote

ultimele tale lacrimi
se topesc
pe buzele-mi arse
de atâta tristeţe

nu plâng
doar căprioarele
nu vor mai bea niciodată
din palmele tale

nu plâng
doar soarele
nu va mai răsări niciodată
ca mai-nainte

acum
poţi să închizi
ochii

acum
poti să desfaci
aripele

lumea
încape într-o
lacrimă

Autor Sorin Olariu

Tags: , ,

3
Nov

Dar poate ca la noapte

Posted by: Valentin Palconi    in literatura romana

 
dar poate că la noapte va mai muri o stea4.Sorin Olariu 300x275 Dar poate ca la noapte
clepsidra mea intra-va din nou
în reparaţii
şi-n palma-mi de zăpadă nisipul va cădea
sfârşindu-şi zborul tainic de undeva
din spaţii

dar poate că la noapte voi mai muri odată
astâmpărându-mi foamea cu seva
din pământ
şi-uitând pentru o clipă c-am existat vreodată
am să m-aplec sfielnic să văd dacă
mai sunt

dar poate că la noapte nici noapte nu va fi
voi aştepta zadarnic ca bezna
să i-o sorb
căci ziua va fi noapte şi noaptea va fi zi
şi lumea se va naşte din ochiul meu
de orb

Autor Sorin Olariu

Tags: , ,

Page 2 of 3123