Posts Tagged ‘literatura romana’

25
Feb

Sfat (unui cocoşat de bani)

Posted by: Valentin Palconi    in literatura romana

 
Te rog, stimate cocoşat,
Permite-mi să îţi dau un sfat:
Când mori, să nu mi te aştepţi
Să intri-n lumea celor…drepţi!

Autor Sorin Olariu

Tags: , , ,

23
Feb

Pucerea nopţî

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Nişi iarna care îi beceagă,
D–atâta jer învăluită,
Nişi ea nu poace să–nţăleagă
Pucerea nopţî borosâtă…

În sat măimuşili dă nie,
Îş strâng cemărilii dân noapce,
Şî să scobor în soba mie
Într-un cântat dă fum şî şoapce

Mă-nverpelesc şî mă bâzgoi,
Sâmt iarna chicită cecuş
Şî măimuşili ca noi
Îmi fac în gânduri lunecuş.

Tăţ ninş ocheţî nopţî pier,
Cu neauă multă mă îmbrac,
Pucerea nopţî o aşer,
Şî vântu fuje pă socac!

Dân soba me gânduri culeg,
Ocheţu nopţî să-l chicesc
Nu şciu şe noapce să culeg
Nişi care să o mai aleg!

Iar ninje, iarna becejâtă,
Să tot străcoare aşceptâd,
Pucerea nopţî oceşâtă,
Şăge ascunsă după gând!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

22
Feb

Iarna dân noi

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Nimic nu să auge, lumea–o aţâpit
Soarilii dă mult, parică o murit,
Să răstoarnă şeriu, fuljii umblă goi
Iarna bleucoceşce cu iarna dân noi.

Ne apringe-o steauă calea cătră apus,
Îngropaţ dă gânduri merjem cătră sus
Satu nostru moare şî învie când,
Arănjilii nopţî răsună plângând!

La marjina vieţî picură poveţ,
Poşoare dă neauă ne bat la ocheţ,
Lumina dân noapce, moare nu să stânje,
Iarna întră gheţuri amare ne strânje!

Am murit şî iarna, pomană ne pune,
Satu-i prăgăcit pântru- ngropăşiune,
Şî cum plânje şeriu, lacrima îngheţă,
Iarna dân noi faşe o cruşe dă gheaţă!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

21
Feb

Unei tinere poetese de pe site

Posted by: Valentin Palconi    in literatura romana

 
Mă uit la ea cu mult respect
Şi fluier a mirare după…
Că are un picior perfect
În versuri şi în…minijupă!

Autor Sorin Olariu

Tags: , , ,

20
Feb

Scurtă rugăciune

Posted by: Valentin Palconi    in literatura romana

 
Acum,
când las în urmă
atât de multe toamne,
primeşte-mi
sufletul
de piatră
la temelia
templului Tău,
Doamne!…

Autor Sorin Olariu

Tags: , ,

19
Feb

O toamnă

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
O toamnă eşci numa o toamnă,
Şî paşî tei îmi calcă gându,
Când sâmt rujina te, dă doamnă
Cum aşeră şî umbrii rându…

Mă tot feresc dă bogăţâia surdă,
Dă roagilii şe stau să coacă,
Eşci ca o toamnă şe să-mburdă
Şî care înşepu să-mi placă!

Pluceşce ca zvărlită luna,
Şî tu mă plămăgeşci dân şeaţă,
O toamnă eşci şî numa una
La care aş durmi în braţă!

Şî ploaia frunzâlor dă nuşi,
Să ne acopere şî când
Veni va vremea să ce duşi
Ca toamna prefăcută-n gând…

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

18
Feb

Când aţâpeşce gându

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Şe vară dărinată mă cupringe,
Amiazu mă strânje ca bolându,
Şî soarilii şeriu îl apringe,
Io mă străcor, când aţâpeşce gandu…

Ş–atâta friptoare mă străpunje,
Vara să pierge în umbre ca dă foc,
Şî satu cu lumină unje,
Gându meu dân loc, în loc…

S-anină parcă chinu oceşât,
Să moară la sfrâşât dă dzâuă,
Şî gându pare tot măi aţâpit,
Când plânje ca bătut în piuă…

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

17
Feb

Glas dă toacă

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Glas dă toacă să răsfiră şî s-auge-n dăpărtare
Şopcind parcă la tăt satu, că îi Săptămâna Mare,
Estă vremea dă creginţă, dă durere şî dă post
Săptămâna asta-n care, Domnu răstîcnit o fost
Întră doi tâlhari pră cruşe, chinuit cât nu să poace
Ca să scăpe cumva lumea dân potopu dă păcace …

Glas dă toacă să scoboare, gimineaţa lacrămi pringe,
Satu îmbrăcat dă gânduri, dă credinţă să apringe,
La bisărică s-adună, lumea să să spovigească
Sî părincilii-i îngeamnă, să nu măi păcătuiască.

Glas dă toacă să răsfiră şî s-auge-n dăpărtare
Şopcind parcă la tăt satu că îi vremea dă iertare …

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , ,

16
Feb

Nopţ dă mai

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Nopţ dă mai să tăt spăţâră,
Prân tăt satu să răsfiră,
Şî dân fiecare noapce…
Îm culeg miros şî şoapce.

Nopţ s-aprind şî parcă suie
Verge satu numa buie,
Şî poşoare dă vergeaţă
Împlecesc o gimineaţă.

Şăd, atâcea nopţ colindă,
N-au oceş, vor să mă prindă,
Să mă-mbreşe, nu scăpai
Într-o gimneaţă dă mai…

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , ,

15
Feb

Noapce dă vară

Posted by: Valentin Palconi    in folclor si traditii, literatura romana

 
Să dăzleagă dân hotaru verii,
Noapcea la umbra primăverii
Sâmt soarilii ajuns la câlcânie!
Şî luna ascunsă în mine!

Am satu d-asupra ponchiu,
Şe noapce primesc oare şciu
Şe gânduri răstoarnă–o tăşere,
Dă şoapce sătule dă miere.

Şiulesc, mă bâzgoi şî şiulesc
Sâmt toace în mine cum cresc,
Să moară-ntr-un şeas aşceptând
Spovedania la ulcimu gând!

Întră cemări dă stăle arsă,
O noapce gându meu îl şcearsă
Şî adormii umplut dă vină,
În soba me parcă străină!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,