7
Feb

Martisorul (definitie)

Posted by: Valentin Palconi   in literatura romana

 
Simbolul care, vrei-nu vrei,
Îţi spune lucrurile-n faţă:
Fidelitatea -la femei-
Atârnă…de un fir de aţă!

Autor Sorin Olariu

Tags: , , , , , ,

6
Feb

Ghioşei şî mărţâşoare

Posted by: Valentin Palconi   in folclor si traditii, literatura romana

 
Parcă pringe gându dor,
Primăvara-ş caltă viaţă,
Ghioşei ş-un mărţâşor,
Să-mplecesc dă gimineaţă.

Sâmt dân soare o lumină,
Cum să-nalţă şî apune,
Primăvara să închină,
În braţă să ne adune.

Numa ghioşei prind glas,
Dân pământu şe înfloare,
Şî o umbră şe o rămas
Împleceşce mărţâsoare.

Albu, roşu,  în culori,
Umplu lumea şe răspunge,
Satu prăsăgit cu flori,
Pân la soare să ascunge.

Mărţâşoare, ghioşei
Aş culeje şî aş strânje,
Satului dân ochii mei,
Şe mă ceamă şî mă plânje…

Parcă pringe gându dor,
Primăvara pringe viaţă
Prind satului mărţâşor
Ghioşei dă gimineaţă!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

5
Feb

Cadou de bugetar

Posted by: Valentin Palconi   in literatura romana

 
Scumpa mea, odorul meu…
(O luă în braţe el)
Am făcut azi “Ceareu”
Şi ţi-am luat un…ghiocel!

Autor Sorin Olariu

Tags: , , , ,

4
Feb

Strâgoii nopţî

Posted by: Valentin Palconi   in folclor si traditii, literatura romana

 
Sâmt lacrimi dă lună,
Şî noapcea mă doare dă mult,
Stâgoii nopţî s-adună,
Aud numa paş şî ascult.

Ninje şî vântu mă doare,
O umbră crescută dă nie
Îşî faşe în mine scăpare
Să doarmă, o numa să stie.

Strâgă noapcea şî răspund,
Glasuri moarce ca dă fum
Numa umbre să aud,
Şî nu caltă nişi un drum…

Moare uliţa dă tot,
Mozoimane umblă parcă,
Umbra nopţî mă socot,
Mă gorgoane, mă încarcă….

Lacrimi dă lună să strâng,
Ninje şî noapcea să ceme,
Nişi ochii iernii nu plâng,
Strâgoii muşcă dân vreme!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , , ,

3
Feb

Aproape-i iarna

Posted by: Valentin Palconi   in folclor si traditii, literatura romana

 
Aproape-i iarna şî răspund
Cătră cemări dă noapce bună,
Când umblu parcă să–m-ascund
Dă flujii aşcernuţ dă lună.

Şî albu îmi negreşce gându,
Sâmt apăsări care mă strâng,
Iar satu trămură bolându,
Când toace lămpili să strâng.

Nişi uliţa nu să măi vege,
S-ogene şî adoarme parcă,
Mereu, mereu totu să pierge
În linişcea şe mă încarcă.

Dân soba me, zăresc ocheţî,
Cum înfloresc şî să dăşâră,
D–afară îi păzăsc sloieţî,
Şî jeru care să răsfiră.

Urme dă paş rămân şî pier,
Ascunşă-n gându becejât,
Iarna-i în sobă şî pă şer
Şî unge ninje oceşât…

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

2
Feb

Douadzasi si sinsi da toamne

Posted by: Valentin Palconi   in folclor si traditii, literatura romana

 
Douădzăşi şî şinşi dă toamne
Mă apasă şî mă strâng…
Şî rujină multă doamne
Am în ochii care plâng…

Mă gorgoane şî mă pringe,
Noapcea toată afumată,
Toamna parcă mă cupringe
În zăbroanea încuneată.

N-am scăpare, toamna văd,
Cum bogicăie şî rupe,
Am în mine un prăpăd
Care vre să mă astupe…

Dă lumină îi sâmt ochii,
Şe tot scapără un dor,
Am în mine toţ gioghii,
Şe să lapădă şî dor…

Satu doarme parcă mort,
Într-o linişce şe suie…
Şî rujina dă o port…
O crescut ş–acuma buie!

Douădzăşi şî şinşi dă toamne
Mă apasă şî mă strâng…
Şî rujină multă doamne
Am în ochii care plâng…

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

1
Feb

Martisor (unui profesor)

Posted by: Valentin Palconi   in diverse

 
Meditând la ea, de zor,
O elevă, pe neştiute,
Îl făcu c-un mărţişor
De trei chile patru sute…

Autor Sorin Olariu

Tags: , , ,

31
Jan

O noapce

Posted by: Valentin Palconi   in folclor si traditii, literatura romana

 
O noapce măi am întreaga avere,
Şî luna să zbace tăcută şî piere…
Şeriu să dăzbracă, norii umblă goi,
Gânduri rătăşice să-ntorc înapoi!

O noapce măi aşcept, o noapce,
Să măi aud a tele soapce,
Să mori în gându meu şe-nvie
O primăvară mărturie…

Şî ghioşei ş-or naşce dă lumină,
Şî alce flori dă duce-vină,
Când noapcea toată să prefaşe
Şî umbra te–nşepu să jioaşe

Să zbace luna, sângură şî piere,
M-ai luat şî noapcea, întreaga avere,
Şeriu să dăzbracă, norii umblă goi
Parcă să aleargă întră amândoi!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , , ,

30
Jan

Toarse iarna

Posted by: Valentin Palconi   in folclor si traditii, literatura romana

 
Toarşe iarna fulji dă lână
Şeriu numa o străjeşce,
Câtă vreme-o să râmână
Oare să năcocoreşce?

Satu să albii şî parcă,
Scoace numa fum pă nări,
Ninje şî neaua înşearcă,
S-astupe mulce cărări.

Jier să fie, da dă unge,
Soarili-ş arată nasu…
Numa neaua tot ascunge,
Urmilii, gându şî pasu.

Să înşâră luna ninsă,
Să apringe-ntr-o lumină,
Jiocu fuljilor să stânsă
Parcă sprâjâţ dă ogină.

Toarşe iarna fulji dă lână,
Ba nu să născocoreşce,
Şî scapă fusu dân mână
Adormită să suşeşce.

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

15
Jan

Luceafarul 2011

Posted by: Valentin Palconi   in literatura romana

 
A fost odată ca-n poveşti,
A fost, de-ar mai fi iară,
Din neamuri tracice, regeşti,
O prea frumoasă ţară.

Şi era una pe pământ
Şi mândră-n toate cele,
Cum e icoana unui sfânt
Şi Luna între stele.

Mă doare-n suflet când privesc
La tot ce se întâmplă,
Şi în mormânt mă răsucesc
Şi cuie-mi intră-n tâmplă.

Eu nu mai simt miros de tei
În viaţa mea postumă,
Nu văd nici vajnici pui de lei,
Doar mucegai şi humă.

Luceferi nu mai strălucesc
Cand ţara e o rană,
Copiii mamele-şi bocesc,
Că n-au în blide hrană.

Cântat-am graiul românesc,
Această dulce limbă.
Dar astăzi, cei ce-o mai vorbesc
Prin alte ţări o schimbă.

Degeaba le-am lăsat cu dor
O “Doină”, să tresară!
Trecutul nu e viitor
Şi viaţa li amară.

Nici harta nu-i ca-n alte dăţi,
Din Nistru până-n Tisa.
Moldova-i astăzi jumătăţi.
Cât rău făcutu-ni-s-a!

Degeaba scris-am eu scrisori
Din vremuri de urgie,
Şi m-am rugat de-atâtea ori
Mai bine să vă fie.

Avut-am piatră la hotar
Şi-n ţara noastră singuri
Cules-am holde din brăzdar.
Acum n-aveţi nici linguri…

O, biet popor, popor sărac,
Cu-o ţară prea bogată!
Tu vino-i răului de hac
Să nu ţi-o vândă toată!

Şi dă-i afară pe străini
Cu toţi îmburgheziţii,
Să nu-ţi mai fie-n alte mâini
Guverne şi poliţii!

Cu trupe de comedianţi
Numindu-le partide,
Sunteţi românii emigranţi
Din Rai în ţări aride.

Pierdut-aţi banii ţării-n vânt
Şi-i goală visteria.
Mai daţi şi ape şi pământ
Şi vindeţi România.

Mihai Viteazu v-a lăsat
O ţară mai rotundă.
Voi azi aţi scos-o la mezat,
Străinii vă inundă.

Aveţi întinsul Bărăgan,
Şi nu aveţi o pâine.
Aveţi şi turme şi ciobani,
Dar duceţi vieţi de câine.

Aveţi bogaţii munţi Carpaţi
Şi dulcea Mioriţă,
Păduri de brazi ce vă sunt fraţi,
Şi flori în poieniţă.

Aveţi o deltă ca-n poveşti,
Vedeţi să nu v-o fure,
Atâtea ape, atâţia peşti
Şi nu mâncaţi nici mure…

Nici vii pe deal nu mai zăresti,
Livezile se-uscară,
Când mărul Ţării Româneşti
Se-aduce de afară.

Albastrul cerului senin
Se-ntunecă mai tare
De-atâţia nouri de venin,
De-atâta delăsare.

Nu voi a vă-nvăţa de rău
Ci-ncerc a vă-nţelege.
De ani şi ani cădeţi în hău,
Nimic nu vă mai merge.

Ruşine să vă fie-n veac
Că v-aţi trădat străbunii
De parcă n-aţi fi pui de dac
Ci rude-aţi fi cu hunii!

Lasaţi pe-ai voştri guvernanţi
Să vă înece-n smoală,
Să fiţi doar simpli figuranţi
În ţara voastră goală…

Autor necunoscut

Nu se permit comentarii de natură politică.
Astăzi se împlinesc 162 de ani de la naşterea poetului nostru naţional, Mihai Eminescu. Un gând de recunoştintă se îndreaptă către cel care ne-a oferit cele mai frumoase versuri din literatura română. Această poezie circulă de cateva zile pe internet şi este scrisă în stilul marelui poet. Pe cei care doresc să citească o poezie deosebită, închinată luceafărului poeziei româneşti, îi invit pe acest link: Dor de dor de Eminescu.

Tags: , ,