17
Feb

Glas dă toacă

Posted by: Valentin Palconi   in folclor si traditii, literatura romana

 
Glas dă toacă să răsfiră şî s-auge-n dăpărtare
Şopcind parcă la tăt satu, că îi Săptămâna Mare,
Estă vremea dă creginţă, dă durere şî dă post
Săptămâna asta-n care, Domnu răstîcnit o fost
Întră doi tâlhari pră cruşe, chinuit cât nu să poace
Ca să scăpe cumva lumea dân potopu dă păcace …

Glas dă toacă să scoboare, gimineaţa lacrămi pringe,
Satu îmbrăcat dă gânduri, dă credinţă să apringe,
La bisărică s-adună, lumea să să spovigească
Sî părincilii-i îngeamnă, să nu măi păcătuiască.

Glas dă toacă să răsfiră şî s-auge-n dăpărtare
Şopcind parcă la tăt satu că îi vremea dă iertare …

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , ,

16
Feb

Nopţ dă mai

Posted by: Valentin Palconi   in folclor si traditii, literatura romana

 
Nopţ dă mai să tăt spăţâră,
Prân tăt satu să răsfiră,
Şî dân fiecare noapce…
Îm culeg miros şî şoapce.

Nopţ s-aprind şî parcă suie
Verge satu numa buie,
Şî poşoare dă vergeaţă
Împlecesc o gimineaţă.

Şăd, atâcea nopţ colindă,
N-au oceş, vor să mă prindă,
Să mă-mbreşe, nu scăpai
Într-o gimneaţă dă mai…

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , ,

15
Feb

Noapce dă vară

Posted by: Valentin Palconi   in folclor si traditii, literatura romana

 
Să dăzleagă dân hotaru verii,
Noapcea la umbra primăverii
Sâmt soarilii ajuns la câlcânie!
Şî luna ascunsă în mine!

Am satu d-asupra ponchiu,
Şe noapce primesc oare şciu
Şe gânduri răstoarnă–o tăşere,
Dă şoapce sătule dă miere.

Şiulesc, mă bâzgoi şî şiulesc
Sâmt toace în mine cum cresc,
Să moară-ntr-un şeas aşceptând
Spovedania la ulcimu gând!

Întră cemări dă stăle arsă,
O noapce gându meu îl şcearsă
Şî adormii umplut dă vină,
În soba me parcă străină!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

14
Feb

Să strânje noapcea

Posted by: Valentin Palconi   in folclor si traditii, literatura romana

 
Să strânje noapcea după grindă,
Şî primăvara mă gorgoane
Şî luna sângură colindă
D-asupra me ca măşcioane!

Nu vini şî gându rătăşesce
Ca-ntr-o zăbroane încâlşită,
Să zbace numa nu primeşce
Dân soapcilii tele o clipită!

Aud parcă cemări dă noapce,
Şî ochii mei limpaş or fi
Şî primăvara–o ţăsă şoapce
D–asupra me d-o fi să vi!

Să strânje noapcea după mine,
Şî primăvara mă gorgoane,
Şî luna să opri la cine,
Ca prefăcută măşcioane!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

13
Feb

Lasă-mă ca să te las…

Posted by: Valentin Palconi   in literatura romana

 
C-un ton nehotărât în glas
Ea m-a rugat ca să o las…
Şi am lăsat-o, vorba ceea:
Acuma e în luna a treia!

Autor Sorin Olariu

Tags: , , ,

12
Feb

Altă vară

Posted by: Valentin Palconi   in folclor si traditii, literatura romana

 
Altă vară mă gorgoane
Gimineaţa să prefaşe
Amuţât până–n fundoane
Satu şiuleşce şî taşe…

Soarilii tăt bleococeşce
Galbăn, galbăn ca ludaiu,
Numa să născocoreşce,
Să ne mai bată cu maiu!

Mult gavăt furnicariu
Satu pare să tăt buie
Vara-ş caltă pălămariu
Pântră norii care buie…

Mă azvârle prâ friptoare
Vara să culeg buchece
Dărinata călătoare
Să ascunge sub ochece!

Nişi un strop, vântu pluceşce
Focăria mă-nfăşoară,
Mă băzgoi şî păoreşce
Mă înşelui o vară…

Tăt picit caru dă rază
Vara o cuminică
Greierii şe săd dă pază
Câtă îi Duminică!

Şiniva satu împarce
Gânduri să suie pă scară
Şine să fie, dân space
Să străcoare altă vară!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

11
Feb

Şî toamna…

Posted by: Valentin Palconi   in folclor si traditii, literatura romana

 
Şî toamna să prefaşe hoaţă,
Roage urma dă gimneaţă
Pot zbura dân aşceptare
Dupa şerului cemare…

Sâmt tăt şeru slobozât
Prăstă satu pustânit,
Aş fura multă lumină,
Aş culeje lună plină…

Mă dăzleg dântră cuvince,
Am toată toamna în mince
Îngropată fără vină
Într-un mormânt dă rujină!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

10
Feb

Retrocedare

Posted by: Valentin Palconi   in literatura romana

 
Cu lacrimile-n ochi şuvoi
Plângeau ţăranii pe-nserate:
Le-au dat pădurea înapoi…
C-un kilometru jumătate.

Autor Sorin Olariu: Epigrame-mică antologie

Tags: , , ,

9
Feb

Înarmare nucleară

Posted by: Valentin Palconi   in diverse

 
O nouă bombă, cum se ştie,
Va mai testa guvernul rus,
Iar noi, de-atâta bucurie,
Desigur, vom sări în sus!

Autor Sorin Olariu

Tags: , , ,

8
Feb

Dialog de 8 Martie

Posted by: Valentin Palconi   in literatura romana

 
-Ce-mi vei lua de ziua mea…
Dragul bunei, nepoţel?!?
-Ce să-ţi iau? Iacă ţi-oi lua…
Pensia!…răspunse el.

Autor Sorin Olariu

Tags: , , ,