10
Sep

Glasu toamnii

Posted by: Valentin Palconi   in folclor si traditii, literatura romana

 
Glasu toamnii rujinit,
Iar mă strâgă şî răspund,
Toamna în mine-o buit,
Şî dăjeaba mă ascund …

Sara prinsă întră glasuri,
Să străcoare şî mă-mbie
Toamna parcă faşe nazuri
Pântră lodzâli dă vie.

Şî bogicăie, şe vină!
În pişioare calcă satu,
Lasă urme dă rujină,
Pă unge îs faşe patu …

Glasu toamnii să tăt sâmce
Şî cresc umbrilii dă sară,
Gândurilii mele strâmce,
Rujinesc, a câta oară …?

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

9
Sep

Mi-i dor d-atâta toamnă

Posted by: Valentin Palconi   in folclor si traditii, literatura romana

 
Mi-i dor d-atâta toamnă rătăşită
Ş-o sâmt, s-o am afurisâtă,
Să mă blăstăme rujinice şoapce,
Da s-o măi am baremi o noapce …

Mi-i dor dă paşî toamnii şî aşcept
Să-i măi sâmt rujina aproape dă piept,
Şî urme beceje şe or rămas le iau
Paşî mei le caută şi ogină n-au …

Mi-i dor dă umbra toamnii să mă plângă,
Să mă astruşe toată, să mă strângă,
Să îm ajiungă toamna în pişioare
Nu să o sâmt cum parcă moare …

M-i dor d-atâta toamnă şe o fost,
O aşceptai, şî măi aşcept şe rost!
S-auge noapce strâgă ajiutor,
O fost atâta toamnă şi mi-i dor!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , , ,

8
Sep

Îi noapce în mine şi toamnă

Posted by: Valentin Palconi   in folclor si traditii, literatura romana

 
Îi noapce în mine şi toamnă
Rugjină, rujină şi fum,
Şi păşi tei şe mă-ngeamnă
Să strâng toată noapcea pă drum …

Tu umbli în mine, ce văd,
Îmi torni dân rugină oţâră
N-ajunje atâta prăpăd
Ş-o tomnă şe numa şpăţâră …

Mă laş să alerg pră cărări
Rătăşit la capăt dă vreme,
Ce sui în mine pră scări
Ş-asculţ la noapce cum jeme …

Un jioc sălbacic dă umbre,
Tot satu în mine scoboare
Păsăsc pă ulită strâmbe
Ş-atâta rujină mă doare.

Otravă dă toamnă în sânje
Şî noapce bătută dă şeas,
O mână beceagă mă strânje
Măi am pucere s-o las …

Mă pierd întră urme dămult
Şî toamna parcă cloşeşce;
Paşi tei, paşi tei îi ascult
Şi noapcea în mine tot creşce …

Autor Sergiu Boian

Tags: , , , ,

7
Sep

Criza finanşiară

Posted by: Valentin Palconi   in folclor si traditii, literatura romana

 
Moşu Ion şî uina Floare
Să pusără într-o sară
Să givană , drajii mei,
Baş dă criza finaşiară.

-Audz Ioane, mă ghingi,
Şe ce tăt băzgoi la priză,
Să faşem ca guvernanţî
Şî noi un program dă criză!

-Şe program, şe criză ai ?
Să cem cumva vro sălvare,
-Da dă unge să reduc,
Să fac la porţâie măncare!

-La porţâie? Asta cum vine?
-O reduc la jiumătace
Să faşem economie,
Nu măi mânşi pă săturace!

Şî dân cât noi am mânca
Două săptămâni, îi bună!
Crumpi, păsulă şi curechi,
Aşa mâncăm într-o lună!

Îs dăşceptă dzî ortaşe,
Trăbe să dai cu mulţamu
Şî c-ai dân părlăment,
Să sămnedz, iuce programu!

-Îl sămenedz, pântru mâncare,
Cum ai spus tu , aşa fie!,
Numa să nu vină criza,
Şî la vasu dă răchie!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , ,

6
Sep

Gripa aviară

Posted by: Valentin Palconi   in folclor si traditii, literatura romana

 
O văzut şî moşu Laie,
La tălevizări asară,
Dă neşce dzâle c-ar fi
Şică ,, gripă aviară’’.

Să băzgoiae la nevastă,
- Aşa şeva nu să poace,
Audz , să vină să–ţ ie
D-acas găinilii toace!

- Şe ce spării ca bolându,
Poace că a noaşce n-au,
Gripă d-asta găinească
Şî aşa nu n-i le iau!

- Şe vorbeşci , că le pasă,
Dacă au sau nu, dăloc,
Le suie în cămioane
Şî dup-aia le dau foc!

- Atunşia, şcii şe-m veni,
Dzâsă baba mare-n gură,
Le tăiem şî o să le punem,
Baş pă toace la untură!

- Aşa babo, nu să poace
Că dacă or fi beceje,
Ne ie dracu şî pă noi
Sau măi şcii şe s-o aleje ….

- Dă-i aşa mă tu ortaşe,
Ca să scăpăm dă găini
Şî să faşem neşce bani
Le-om vinge pă la veşini!

- Da, dă unge nu le iau,
Au şî ei tălevizări
Şî şciu tăţ dă gripa asta
Baş dă ieri, d-alantăieri!

- Mă să fie, dzâsă baba,
Că bine era odat,
Pă când numa noi aveam
Un tălevizări în sat!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , ,

5
Sep

Averea dă pă Facebook

Posted by: Valentin Palconi   in folclor si traditii, literatura romana

 
O murit şî baba Eva
A ei d-abe aşceptară
Că avea suta dă ani
Sî nu măi dăgea să moară …

S-api la îngropăşiune
Viniră care dă care
Că ţânură mult la babă
C-o lăsat avere mare …

S-o fost scris la testament
Tăt se baba o adunat
Că şică pucea să fie
A măi bogată dân sat

Avea o şioardă dă vaşi
Un şiopor mare dă oi
Mulce lanţă dă pământ
Şî bag sama euroi …

Da nepoţî foc şi pară
Toţî pă lângă copârşău
Şe să plângă beta baba
Să le pară câta rău …

Să sfăgeau dă numa, numa
Cum averea să-ş împartă
Că d – abe domnu părince
Măi putu să îi dăspartă …

Nu vă măi sfăgiţ atâta
Dzasă popa–n gura mare
Sî vigeţ în testament
Şe-o lăsat la fiecare.

Că mi-i l-o lăsat asară
Dzâsă popa cam înşet
Văd că nu măi apucasă
Să vi-l de pă internet …

Ş-api şici testamentu
Un nepot mai zăbuc …
Când acolo averea fusă ,
Doar o fermă pe feisbuc !

Autor Sergiu Boian

Tags: , , ,

4
Sep

Fata dă oraş

Posted by: Valentin Palconi   in folclor si traditii, literatura romana

 
Astă vară şe să vedz,
Într-o gimineaţă baş
Am luat cursa şî plecai
Să văd şe măi pân oraş.

Ş-iuce aşa dă la o vreme
Pă o ulită s-arată
Cum mă tot bicenguiam
Baş o mândreaţă dă fată.

Şî măi purta şî o fustă
Scurtă, şe să povestăsc,
Că sâmţâi cum înşepui
D-odata să ametesc.

Da să vez menunăţâie
Ca în visurili bune
Cum oţăr s-o apropiat
Fata înşepu a spune:

-Ceau iubite, ce mai faci
Acuma de dimineaţă,
Abia aştept clipa când
Să te strâng cu foc în braţă!

Io când audzî, şe spusă
Pre mulce nu m-am ghingit
Şî să o apuc în braţă
Una două m-am grăbit!

Da nişi nu strânsâi bine,
Că şă zberă să o las
Ba mă perie cu-o palmă
Dî îm turci bietu nas!

O lăsai, n-avui şe faşe
Că trăşăi un spariat
Şî mă durea bietu nas
Cât o piparcă umblat.

Numa îi spusăi, să şcie,
-Nu ai spus-o tu mândreaţă
C-abe aşcepţ clipa când
Să ce strâng cu foc în braţă!

-Ba, am spus şi recunosc
Dar se vede, n-ai habar
C-atunci m-a sunat iubitul
Şi–i vorbeam la celular!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , ,

3
Sep

Poveasta ciurcanului

Posted by: Valentin Palconi   in folclor si traditii, literatura romana

 
Acu neşce ani dă dzâle,
Mă ghingi să fac vrun ban
Şî plecai să vind la piaţ
O comege dă ciurcan.

Ş-uice mă chici la masă,
Armiţâia am plăcit,
Că săracu pozonari
Dă mă cregeţ, s-o golit.

Da trecură două şeasuri,
Şî ciurcanu nu-l vindui,
Că măi erau prân piaţ
Năcăjâţ ca min’ dăstui!

Domnii numa beleau ochii,
Doamnilii strâmbau dân nas
Şî nu  îm şereau ciurcanu
Şereau dân preţ să le las!

Ş-iuce când mă săturai
Gata ca să plec acasă,
O aduse Dumnezău
Pă o doamnă sărioasă.

Mă tocmi, iuce la preţ,
Cât şerui şi căpătai
Fu şi doamna mulţămită
Şî dzâsă : – Acas îl tai!

Fac o zupă, ai să vedz,
Dă pică a mei pră space,
-Aşai doamnă mă ghingi,
Sigurat aveţ dreptace!

Da în straiţă când să-l pună
Pă ciurcan dărinat baba,
Atunşia l-o apucat
Să îş facă şî el treabă.

Dă căzni bieata muiere,
Şî pă nas, pă ţoale bine,
Că mult nu măi trăbuia
Să ajiungă şî pă mine!

-Fir-a naibi dă ciurcan
Şî dă pasăre spurcată
Că m-ai imălat şî bluza
Dă tri dzâle cumpărată!

Spune şî tu n-avu vrem
Dă ciurcan aşa spurcat,
Dzâsă doamna năcăjâtă,
Până- acu dă găinat!?

-Ba avu doamnă dăstul,
Îl şcerşăi cu neşce paie,
Da nu-i spus pân-acu
Nime la ciurcan că-l taie!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , ,

2
Sep

Fata mare

Posted by: Valentin Palconi   in folclor si traditii, literatura romana

 
Nu şciu cum dă Păvilică,
Fără osteneală multă
O găsât şî el o fată,
Da oţâră cam făcută.

La vro sută dzâşe kile
Atâta s-o îngrăşat,
Că şî baba mer ar fi
Pă lânga ea Miss Banat!

Da nişi Păvilică frace,
Nu era pre subţârel
Că dăcât să-l ocoleşci
Măi bine sări prăstă el.

S-uice că să potriviră
Amândoi ca în poveastă
Şî dă asta, Păvilică,
Vre s-o şeară dă nevastă.

Da năince şe să vedz,
O întrebă pă Mărie,
Că doar îi copil cu şcoală
Să nu facă vro prostie:

-Poţ frumoaso să răspunz
Acuma la o-ntrebare
Eşci Mărie, o nu eşci,
Mândruliţo, fată mare?

-Da cum nu, mă jior băgiţă,
Şî nu ce mint nişi un zdram
Cum să nu fiu fată mare
Nu vez câce kile am!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , ,

1
Sep

Trichiniloza

Posted by: Valentin Palconi   in folclor si traditii, literatura romana

 
Anu ăsta dă Ignat
Doi veşini Pătru şî Laie,
S-or ghingit să scoată porcu
Dân coşină să îl taie…

După şe i-or dat cuţât,
l-or pârlit, îl dăspicară
Cu carnea dă analiză
La vitirinari plecară.

Acolo gavăt, nu glumă
Nişi nu le-o trecut pân gând
Că să dusără tri şeasuri
Până s-ajiungă la rând.

- Domnu doftor, ăce carnea,
O fi bună, să vigeţ,
Că–i târzâu şî n-am făcut
Nişi cârnaţ, nişi sânjerţ!

-Bine–am să văd îndată
C–asta fac d-az gimineaţă
Şî toată carnea fu bună
Aşa că vă dau speranţă!

Ş-api bucăţ, bucăţăţe
Taie carnea, ca-n batoză
Şî vitirinariu spusă
Să şciţ îi trichiniloză!

Carnea voastră nu îi bună
Trăbe să o lăpădaţ
Că muriţ numa dă cumva
Dân greşală o gustaţ.

-Nu măi spune, domnu doftor,
Vedz măi bine, dracului,
Că am şî plecat la soacre
Cu pomana porcului!

Autor Sergiu Boian

Tags: , , ,