Archive for the ‘literatura romana’ Category

 
Fulji dă nie să dăzmeardă,
Iarna hoaţă rătăşeşce,
Şeru ca o dună spartă
Numa să rostogleşce…

Să sloboage întră dzî,
Parcă dă puceri scăpat
Un soare şe n-auzî
Blânda cemare dân sat.

Căşâlii fumegă parcă,
Şî norii albi să afundă,
Înghesuiţi ca-n cotarcă,
Numa, numa să îmburdă!

Mă băzgoi cătră fereastră,
Iarna-mi picură un gând,
Aş pringe şeru dă creastă
Da s-ascunge ca bolând!

Ninge noapcea mă apucă
Întră fuljii ostăniţ
Vre cu sania să mă ducă
După anii rătăşiţ…

Autor Sergiu Boian

 
O primăvară numa una
Pucerea gândului străcoare
Şî gustă parică dân menuna
Prăsăgită dă la soare…

Pă gealuri urmilii dă paş,
Nu să oceş, un ochi dă rouă,
Aşceaptă umbra dă limpaş
Şe ni-i să aşcernusă nouă!

Sâmt primăvara parcă vie,
Cum toarnă gimineaţa în opinşi,
Şî rătăşesc, nime nu şcie
Cum ai ajuns şî tu aişi…

Să clacină lumina îmbătată,
D-atâta primăvară şe mă ţâne,
O floare rige aşceptată
Dă gimineaţă şî dă mine.

Scobor pă scara şe străluşe,
Şî mă propcesc întră fuşcei,
Şî primăvara îmi aduşe
Dân sânu ei doi ghioşei!

O primăvară numa una,
Pucerea gândului străcoare
Să pot gusta parcă menuna
Prăsăgită dă la soare…

Autor Sergiu Boian

 
S-anină primăvara după grindă
Şî satu să scufundă-n ochii ei,
Şî noapcea nu poace să mă prindă,
D-aficea, la furat dă ghioşei!

Prişep sau nu, mă tot bâzgoi,
Şî luna-mi rige-ntunecată,
Vreau ghioşei şî numa doi,
Să umplu gându d-altă dată.

Şiulesc şi noacea să-mpârângă,
S-ajungă până în podrum
Şî gându îmi adoarme lângă,
Picit sub lacrima dă fum!

Autor Sergiu Boian

6
Dec

Mos Nicolae la bloc

Posted by: Valentin Palconi Tags: , , , ,

 
Moşul cel cu suflet mare
Pe la noi a dat ocol
Şi ne-a luat la fiecare…
Toţi papucii de pe hol.

Autor Sorin Olariu

 
Şern nopţî ochii dă lumină,
Ş-i număr stropii dă rujină,
Scoboare toamna glasuri uge,
Satu şiuleşce şî n-auge…

Creşce noapcea să bâzgoaie,
Adună şî cemări dă ploaie,
Aş şerne luna-ntr-o clipită,
Şe pare tăt măi dăsplecită!

Picuri dă ploaie adun şi tac,
Să pun la sâtă un călpac,
Când toamna numa să-mpârângă,
În ochii mei gata să plângă!

Scoboare toamna glasuri uge,
Şiuleşce satu şî n-auge
Io număr stropii dă rujină,
Şern nopţî ochii dă lumină…

Autor Sergiu Boian

 
O vinit la uina Veta
Nepoata ei, a cu boală,
Şe-i buleandră la oraş,
Şî s-o lăsat şî dă şcoală.

- Buno, şciu că tu ai bani
Să-mi dai neşce milioane,
Că trăbe să-m pun şî io,
Că mi-s mare, silicoane!

- Şe să-ţ puni, că nu prişep,
Spune, nu măi da dân mâni!
- Silicoane-ţ măi spuşăi,
Pântru mărire dă sâni!

Trăbe să merg la un doftor
M-operează la şpitari,
Ş-api po’să-mi facă sânii
Oricât aş vre io dă mari!

- Tu nepoată, asta treabă!
Ia d-aşia milioane,
Câce vrei, că vreu şî io,
Cum le spune … silicoane!

- Buno, cre’, c-ai bolâzât,
Vrei să strâşi banii dăgeaba,
Şe-ţ măi trăbă sânii mari,
Că ce caută moarcea, baba!

- Nu pântru mine, nepoată!
Iaca–ţ spun şî o să-ţ treacă,
C-are ujeru cam mic …
M-ar trăbui pântru vacă!

Autor Sergiu Boian

 
Priponită sub călpaşe,
Iarna întră doi sloieţ,
Şiuleşce jeru se stoarşe
Vremea unei gimineţ…

Când mâniată să-nfoiae,
Strânje jeru întră ghinţ
Când linişcită s-ogoaie
Oceşâtă dă părinţ.

Nişi nu ninje şi şe dacă,
Şăge cu neaua în braţă,
Şeru să albi îmi par’că
Cu şerşei dă gimineaţă!

Satu, jeru primeneşce,
Cânii latră, o să fac,
Iarna mă dăzmecişeşce,
Io mă spăriai şî tac…

Nu tu, neauă şe străluşe
Gându pringe, să scoboare,
Mă bâzgoi unge să duşe,
Cătră iarna călătoare?

Dân alaiu gimineţî,
Numa vântu să răsfiră,
Iarna îş şcearsă ocheţî
Strânsă întră pătrăfiră!

Sângură iarna suspină
Satu becejât şiuleşce,
Neauă nu-i, trăbe să vină,
Sau numa prăbăluieşce?!

Gimineaţa ţâne pasu…
Linişcea înşepu să şearnă
Satu îş stânsă limpasu
Fără jier, cu aşa iarnă!

Autor Sergiu Boian

30
Nov

Interogatoriu

Posted by: Valentin Palconi Tags: , , ,

 
M-au dus aseară la chestură
Că scriu umor cu-anume tentă
Şi-atât de mult mă descusură
C-abia mă coase-o…asistentă.

Autor Sorin Olariu

29
Nov

Adam-Primul barbat

Posted by: Valentin Palconi Tags: , , ,

 
I-a făcut Domnul nevastă
Că i-a rupt-o dintr-o coastă;
Şi-i făcea şi-o soacră, vere,
Dar…de unde-atâta fiere?

Autor Sorin Olariu

28
Nov

Cand nu voi mai fi

Posted by: Valentin Palconi Tags: , , , ,

 
în suflet 
să ţii
lumina aprinsă
mereu
fie noapte sau zi
să-mi fie amintirea
făclie nestinsă
când nu voi mai fi

din mine-o rămâne
cenuşă şi vers
din lacrimi de foc
poezii
ia seama
cuvântul
să nu-mi fie şters
când nu voi mai fi

iar eu
voi veni la tine
odată
plutind
pe aripi de vis
şi-ţi voi vorbi
într-o limbă ciudată
de înger
ucis

Autor Sorin Olariu