Archive for the ‘folclor si traditii’ Category

 

Autor Sergiu Boian

 
Iarna parcă mă şumuce
Sub a lunii greomânt
Îm sâmt gândurilii-umpluce
D–atâta iarnă le sâmt …

Noapcea să-mpârângă toată,
Prăstă urmilii dă nie,
Satu o primeşce odată,
Şî m-o lasă, o tânie ?!

Am o noapce şe ogene
Şî–adoarme orişe gând,
Iarna stăpânită, lene …
Ninje, parcă picurând …

Şeru s-o propcit dă sat,
Norii afumaţ, s-astupă,
Stălilii parcă să bat
Întră nori gata să rupă …

Iarna noapcea îş adună,
Să-mi adoarmă gându-aud,
Sâmt un greomânt dă lună,
Ninje păstă somnu crud …

Autor Sergiu Boian

 

Autor Sergiu Boian

 
Îi noapce şi satu îm piere …
Urme dă lună să leagă,
Şî vara chilavă mi-l şere,
Mi-l fură, şe noapce beceagă !

Şî fuje întră urme şe bat,
Lumini otrăvice mă strâng,
Mă sâmt ca străin într-un sat,
Cu uliţă goale şe plâng …

Să–ntunică, satu nu crege,
Dă noapce să umple, cloşeşce
Îl sâmt măi dăparce, să pierge,
Şî vara în mine tăt creşce.

Îi noapce, îi vară şî vânt
Strâg satu, atâta l-aş strânje
Să sâmt a lui greomânt …
Şî noapcea dă vară cum plânje …

Autor Sergiu Boian

 

Autor Sergiu Boian

 
Vara satu împârângă,
Şeriu cage sub tălpoane
Luna înşepu să strângă,
Două gânduri măşcioane …

Mă afundă glasul verii
Şî dân sobă mă tocmesc
Aş culeje umbra sării
Păstă tăt s-o prăsăgesc.

Numa lămpi apringe satu
Dân sudoarea şe să lasă,
Sâmt aproape şolocatu,
Cum pă gânduri să apasă!

Bace noapcea după uşă ,
Cunie moi dă sânzâine,
Vara parcă închepusă,
În zăbroanea şe ogene.

N-o şiulesc, aud cemări
Sub atâta greomânt,
Mă aşceaptă mulce scări,
Dă la soare la mormânt!

Da nu sui întră fuşcei,
Satu numa îmi priceşce,
Să nu calt cu paşî mei,
Umbra lunii care creşce!

Vara satu împârângă,
Şeriu cage sub tălpoane
Luna mâniată lângă,
Două gânduri le gorgoane …

Autor Sergiu Boian

 

Autor Sergiu Boian

 

Autor Sergiu Boian

 
Atâta vară am dă strâns
În pumnii mei atât dă goi
Sâmt seru supt atâta plâns
Scoboare, s-ogene în noi …

Atâta vară pringe glas
Şî satu lacom o înghice,
Şelaină vara fără şeas
Ascunge umbre prăsăgice …

Mă caltă vara sub tălpoane,
Nişi soarilii n-ostăneşce,
O sâmt în mine cum gorgoane
Ş-atâta umbră prăsăgeşce.

Atâta vara aş dăspringe
Sămne dă foc îs prăstă tot,
Şî vara toată mă cupringe,
M-aş lăpăda dă ea, nu pot …

Atâta vara arge şeasu,
Pierdut dă mine la hotar
Dân soare îm aprind limpaşu
Nopţî pierduce în zădar!

Atâta vară-am strâns şî dau
Dau multă lumii dă mă are
Şî noapcea mă aşceaptă-o iau
În braţă, lăpădat dă soare …

Autor Sergiu Boian

 

Autor Sergiu Boian