Archive for the ‘folclor si traditii’ Category

 
Douădzăşi şî şinşi dă toamne
Mă apasă şî mă strâng…
Şî rujină multă doamne
Am în ochii care plâng…

Mă gorgoane şî mă pringe,
Noapcea toată afumată,
Toamna parcă mă cupringe
În zăbroanea încuneată.

N-am scăpare, toamna văd,
Cum bogicăie şî rupe,
Am în mine un prăpăd
Care vre să mă astupe…

Dă lumină îi sâmt ochii,
Şe tot scapără un dor,
Am în mine toţ gioghii,
Şe să lapădă şî dor…

Satu doarme parcă mort,
Într-o linişce şe suie…
Şî rujina dă o port…
O crescut ş–acuma buie!

Douădzăşi şî şinşi dă toamne
Mă apasă şî mă strâng…
Şî rujină multă doamne
Am în ochii care plâng…

Autor Sergiu Boian

 
O noapce măi am întreaga avere,
Şî luna să zbace tăcută şî piere…
Şeriu să dăzbracă, norii umblă goi,
Gânduri rătăşice să-ntorc înapoi!

O noapce măi aşcept, o noapce,
Să măi aud a tele soapce,
Să mori în gându meu şe-nvie
O primăvară mărturie…

Şî ghioşei ş-or naşce dă lumină,
Şî alce flori dă duce-vină,
Când noapcea toată să prefaşe
Şî umbra te–nşepu să jioaşe

Să zbace luna, sângură şî piere,
M-ai luat şî noapcea, întreaga avere,
Şeriu să dăzbracă, norii umblă goi
Parcă să aleargă întră amândoi!

Autor Sergiu Boian

 
Toarşe iarna fulji dă lână
Şeriu numa o străjeşce,
Câtă vreme-o să râmână
Oare să năcocoreşce?

Satu să albii şî parcă,
Scoace numa fum pă nări,
Ninje şî neaua înşearcă,
S-astupe mulce cărări.

Jier să fie, da dă unge,
Soarili-ş arată nasu…
Numa neaua tot ascunge,
Urmilii, gându şî pasu.

Să înşâră luna ninsă,
Să apringe-ntr-o lumină,
Jiocu fuljilor să stânsă
Parcă sprâjâţ dă ogină.

Toarşe iarna fulji dă lână,
Ba nu să născocoreşce,
Şî scapă fusu dân mână
Adormită să suşeşce.

Autor Sergiu Boian

 
Umbrilii tele mă-astrucă,
Doi paş îmbătaţ dă pucere
Mă calcă, mă rup, mă-apucă
În vara-mi pierdută şe piere…

Lumini şi umbre oceşâce
Mă ung, să împleceşce un dor
În urma nopţâlor-sâce
Dă gânduri beceje şe dor.

Păsăşce noapcea şi ea
Doi paş să–mpârângă şî pier
Ş-atâta vară–oi avea
Ş-atâta noapce măi şer…

Umbrilii tele tăt cresc…
În mine potop dă lumini,
Noapcea să pot s-o primesc
Şî tu la mine să vini…

Autor Sergiu Boian

 
Fulji dă nie să dăzmeardă,
Iarna hoaţă rătăşeşce,
Şeru ca o dună spartă
Numa să rostogleşce…

Să sloboage întră dzî,
Parcă dă puceri scăpat
Un soare şe n-auzî
Blânda cemare dân sat.

Căşâlii fumegă parcă,
Şî norii albi să afundă,
Înghesuiţi ca-n cotarcă,
Numa, numa să îmburdă!

Mă băzgoi cătră fereastră,
Iarna-mi picură un gând,
Aş pringe şeru dă creastă
Da s-ascunge ca bolând!

Ninge noapcea mă apucă
Întră fuljii ostăniţ
Vre cu sania să mă ducă
După anii rătăşiţ…

Autor Sergiu Boian

 
O primăvară numa una
Pucerea gândului străcoare
Şî gustă parică dân menuna
Prăsăgită dă la soare…

Pă gealuri urmilii dă paş,
Nu să oceş, un ochi dă rouă,
Aşceaptă umbra dă limpaş
Şe ni-i să aşcernusă nouă!

Sâmt primăvara parcă vie,
Cum toarnă gimineaţa în opinşi,
Şî rătăşesc, nime nu şcie
Cum ai ajuns şî tu aişi…

Să clacină lumina îmbătată,
D-atâta primăvară şe mă ţâne,
O floare rige aşceptată
Dă gimineaţă şî dă mine.

Scobor pă scara şe străluşe,
Şî mă propcesc întră fuşcei,
Şî primăvara îmi aduşe
Dân sânu ei doi ghioşei!

O primăvară numa una,
Pucerea gândului străcoare
Să pot gusta parcă menuna
Prăsăgită dă la soare…

Autor Sergiu Boian

 
S-anină primăvara după grindă
Şî satu să scufundă-n ochii ei,
Şî noapcea nu poace să mă prindă,
D-aficea, la furat dă ghioşei!

Prişep sau nu, mă tot bâzgoi,
Şî luna-mi rige-ntunecată,
Vreau ghioşei şî numa doi,
Să umplu gându d-altă dată.

Şiulesc şi noacea să-mpârângă,
S-ajungă până în podrum
Şî gându îmi adoarme lângă,
Picit sub lacrima dă fum!

Autor Sergiu Boian

 
Şern nopţî ochii dă lumină,
Ş-i număr stropii dă rujină,
Scoboare toamna glasuri uge,
Satu şiuleşce şî n-auge…

Creşce noapcea să bâzgoaie,
Adună şî cemări dă ploaie,
Aş şerne luna-ntr-o clipită,
Şe pare tăt măi dăsplecită!

Picuri dă ploaie adun şi tac,
Să pun la sâtă un călpac,
Când toamna numa să-mpârângă,
În ochii mei gata să plângă!

Scoboare toamna glasuri uge,
Şiuleşce satu şî n-auge
Io număr stropii dă rujină,
Şern nopţî ochii dă lumină…

Autor Sergiu Boian

 
O vinit la uina Veta
Nepoata ei, a cu boală,
Şe-i buleandră la oraş,
Şî s-o lăsat şî dă şcoală.

- Buno, şciu că tu ai bani
Să-mi dai neşce milioane,
Că trăbe să-m pun şî io,
Că mi-s mare, silicoane!

- Şe să-ţ puni, că nu prişep,
Spune, nu măi da dân mâni!
- Silicoane-ţ măi spuşăi,
Pântru mărire dă sâni!

Trăbe să merg la un doftor
M-operează la şpitari,
Ş-api po’să-mi facă sânii
Oricât aş vre io dă mari!

- Tu nepoată, asta treabă!
Ia d-aşia milioane,
Câce vrei, că vreu şî io,
Cum le spune … silicoane!

- Buno, cre’, c-ai bolâzât,
Vrei să strâşi banii dăgeaba,
Şe-ţ măi trăbă sânii mari,
Că ce caută moarcea, baba!

- Nu pântru mine, nepoată!
Iaca–ţ spun şî o să-ţ treacă,
C-are ujeru cam mic …
M-ar trăbui pântru vacă!

Autor Sergiu Boian

 
Priponită sub călpaşe,
Iarna întră doi sloieţ,
Şiuleşce jeru se stoarşe
Vremea unei gimineţ…

Când mâniată să-nfoiae,
Strânje jeru întră ghinţ
Când linişcită s-ogoaie
Oceşâtă dă părinţ.

Nişi nu ninje şi şe dacă,
Şăge cu neaua în braţă,
Şeru să albi îmi par’că
Cu şerşei dă gimineaţă!

Satu, jeru primeneşce,
Cânii latră, o să fac,
Iarna mă dăzmecişeşce,
Io mă spăriai şî tac…

Nu tu, neauă şe străluşe
Gându pringe, să scoboare,
Mă bâzgoi unge să duşe,
Cătră iarna călătoare?

Dân alaiu gimineţî,
Numa vântu să răsfiră,
Iarna îş şcearsă ocheţî
Strânsă întră pătrăfiră!

Sângură iarna suspină
Satu becejât şiuleşce,
Neauă nu-i, trăbe să vină,
Sau numa prăbăluieşce?!

Gimineaţa ţâne pasu…
Linişcea înşepu să şearnă
Satu îş stânsă limpasu
Fără jier, cu aşa iarnă!

Autor Sergiu Boian